POVODŇOVÝ PLÁN obce Biskoupky

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PM3089/2018-419/Ju; ze dne 20. 02. 2018
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Ivančice, Odbor životního prostředí
Č. j.: MI/5187/2018/KREE; ze dne 07. 03. 2018
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 09. 03. 2018
offline verze 09. 03. 2018
digitalizovaná verze 09. 03. 2018
databáze POVIS 09. 03. 2018
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i