POVODŇOVÝ PLÁN obce Bystročice

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: ČJ - PM-41347/2019/5419; ze dne 22. 10. 2019
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Magistrát města Olomouce, Odbor ochrany
Č. j.: SMOL/304496/2019OCH/HPOO/Tom; ze dne 25. 11. 2019
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 22. 11. 2019
offline verze 22. 11. 2019
digitalizovaná verze 22. 11. 2019
databáze POVIS 22. 11. 2019
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i