POVODŇOVÝ PLÁN města Dubí

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR956/002645/2019; ze dne 14. 10. 2019
Povodí Ohře, státní podnik
Č. j.: POH/44166/2019-2/201100; ze dne 19. 09. 2019
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Magistrát města Teplice - odbor dopravy a životního prostředí
Č. j.: MgMT/119184/2019/Po; ze dne 20. 11. 2019
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 15. 10. 2019
offline verze 15. 10. 2019
digitalizovaná verze 15. 10. 2019
databáze POVIS 15. 10. 2019
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i