POVODŇOVÝ PLÁN města Frýdlant nad Ostravicí

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Odry, státní podnik
Č. j.: POD/08769/2020/922/45; ze dne 01. 06. 2020
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR951/002594/2020; ze dne 18. 06. 2020
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí, Odbor životního prostředí
Č. j.: MUFO_S 3513/2020; ze dne 17. 07. 2020
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 25. 06. 2020
offline verze 25. 06. 2020
digitalizovaná verze 25. 06. 2020
databáze POVIS 25. 06. 2020
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i