POVODŇOVÝ PLÁN města Harrachov

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Labe, státní podnik
Č. j.: VHD/Ja/18/48493; ze dne 26. 11. 2018
Správa Krkonošského národního parku
Č. j.: KRNAP 00356/2019; ze dne 17. 01. 2019
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Tanvald, Odbor stavební úřad a životní prostředí
Č. j.: MěÚT/02663/2019; ze dne 05. 03. 2019
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 04. 12. 2018
offline verze 04. 12. 2018
digitalizovaná verze 04. 12. 2018
databáze POVIS 04. 12. 2018
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i