POVODŇOVÝ PLÁN obce Helvíkovice

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Labe, státní podnik
Č. j.: VHD/Ja/18/48375; ze dne 05. 12. 2018
Lesy ČR, s.p.
Č. j.: LCR953/006199/2018; ze dne 04. 12. 2018
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Žamberk, Odbor obrany a krizového řízení
Č. j.: MUZBK-29871/2018/OBR; ze dne 03. 12. 2018
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 06. 11. 2019
offline verze 06. 11. 2019
digitalizovaná verze 06. 11. 2019
databáze POVIS 06. 11. 2019
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i