POVODŇOVÝ PLÁN obce Helvíkovice

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Labe, státní podnik
Č. j.: VHD/Ja/18/48375; ze dne 05. 12. 2018
Lesy ČR, s.p.
Č. j.: LCR953/006199/2018; ze dne 04. 12. 2018
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Žamberk, Odbor obrany a krizového řízení
Č. j.: MUZBK-29871/2018/OBR; ze dne 03. 12. 2018
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 06. 11. 2019
offline verze 06. 11. 2019
digitalizovaná verze 06. 11. 2019
databáze POVIS 06. 11. 2019
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i
MilestoneDiffCumulative
starting _initView00
starting _initDb0.000710.00071
starting _require0.006250.00697
end _require7.0E-50.00704
starting _initRouter2.0E-50.00706
finishing _initRouter0.049620.05668
starting init0.004710.06139
finishing init0.056430.11782
starting postDispatch0.021940.13976
finishing postDispatch0.771050.9108
finish1.0E-50.91082