POVODŇOVÝ PLÁN obce Hořepník

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Vltavy, státní podnik
Č. j.: 993012014-460; ze dne 14. 10. 2014
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR954/004353/2014; ze dne 18. 08. 2014
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Pelhřimov, Odbor životního prostředí
Č. j.: OŽP/1258/2014 ; ze dne 14. 11. 2014
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 23. 04. 2019
offline verze 23. 04. 2019
digitalizovaná verze 23. 04. 2019
databáze POVIS 23. 04. 2019
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i
MilestoneDiffCumulative
starting _initView00
starting _initDb0.000730.00073
starting _require0.003290.00403
end _require7.0E-50.0041
starting _initRouter1.0E-50.00411
finishing _initRouter0.049960.05407
starting init0.004680.05875
finishing init0.062570.12133
starting postDispatch0.022050.14337
finishing postDispatch0.800990.94436
finish2.0E-50.94438