POVODŇOVÝ PLÁN města Hostinné-s

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Lesy České republiky, s.p.
Č. j.: LCR953/001567/2018; ze dne 21. 06. 2018
Povodí Labe, státní podnik
Č. j.: VHD/Ja/18/10733; ze dne 13. 03. 2018
SCHVÁLENÍ dPP: Rada města Hostinné
Č. j.: 1922/122/RM/2018; ze dne 22. 08. 2018
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Vrchlabí – Odbor životního prostředí – Oddělení vodního hospodářství
Č. j.: ŽP/8818/2018-2; ze dne 31. 07. 2018
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 31. 03. 2018
offline verze 31. 03. 2018
digitalizovaná verze 31. 03. 2018
databáze POVIS 31. 03. 2018
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i