POVODŇOVÝ PLÁN města Jaroměřice nad Rokytnou

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Lesy České republiky, s.p.
Č. j.: LČR 952/003368/2015; ze dne 20. 08. 2015
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PM040464/2015-219/Ro; ze dne 25. 08. 2015
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Třebíč, Odbor životního prostředí
Č. j.: OŽP 11674/2015/Sv - SPIS 11674/2015/Sv; ze dne 30. 09. 2015
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 07. 03. 2024
offline verze 07. 03. 2024
digitalizovaná verze 07. 03. 2024
databáze POVIS 07. 03. 2024
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i