POVODŇOVÝ PLÁN obce Jezernice

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PM-55607/2019/5419; ze dne 14. 01. 2020
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Lipník nad Bečvou, Odbor životního prostředí
Č. j.: MU/04328/2020/ŽP-VH; ze dne 26. 02. 2020
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 30. 04. 2020
offline verze 30. 04. 2020
digitalizovaná verze 30. 04. 2020
databáze POVIS 30. 04. 2020
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i