POVODŇOVÝ PLÁN obce Jezernice

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PM-55607/2019/5419; ze dne 14. 01. 2020
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Lipník nad Bečvou, Odbor životního prostředí
Č. j.: ; ze dne 18. 10. 2019
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 12. 12. 2019
offline verze 12. 12. 2019
digitalizovaná verze 12. 12. 2019
databáze POVIS 12. 12. 2019
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i