POVODŇOVÝ PLÁN obce Kostelec u Heřmanova Městce

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Labe, státní podnik
Č. j.: PLa/2019/039109 ; ze dne 14. 10. 2019
Lesy České republiky, s. p., správa toků - oblast povodí Labe
Č. j.: LCR953/006133/2019; ze dne 31. 10. 2019
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Chrudim - Odbor životního prostředí
Č. j.: CR 007351/2020 OŽP/Ru; ze dne 31. 01. 2020
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 19. 09. 2019
offline verze 19. 09. 2019
digitalizovaná verze 19. 09. 2019
databáze POVIS 19. 09. 2019
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i