POVODŇOVÝ PLÁN kraje Královéhradecký

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Č. j.: ; ze dne
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze
offline verze
digitalizovaná verze
databáze POVIS
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i
MilestoneDiffCumulative
starting _initView00
starting _initDb0.00070.0007
starting _require0.00320.00389
end _require7.0E-50.00396
starting _initRouter1.0E-50.00398
finishing _initRouter0.048540.05252
starting init0.004640.05715
finishing init0.06560.12276
starting postDispatch0.024670.14743
finishing postDispatch0.197920.34535
finish2.0E-50.34537