Srážkoměry - Královéhradecký

Adršpach - Dolní Adršpach

Srážkoměrná stanice Adršpach se nachází v Teplicích nad Metují v západní části katastrálního území Horní Teplice na levém břehu Bučnice. Nadmořská výška srážkoměru je 510 m n. m. Jedná se o doplňkovou stanici, která od roku 2019 neposílá data do Hlásné a předpovědní povodňové služby.
Provozovatelem stanice je Výzkumný ústav vodohospodářský.

Batňovice

Srážkoměrná stanice obce Batňovice je umístěna na střeše obecního úřadu. Provozovatelem je Obec Batňovice.

Borohrádek

Srážkoměrná stanice je umístěna na střeše budovy Městského úřadu - Husova 240. Majitelem a provozovatelem srážkoměru je město Borohrádek.

Borohrádek (ČHMÚ)

Srážkoměrná stanice se nachází v severní části území města v areálu ČOV u objektu č. p. 571 v nadmořské výšce 254 m. Provozovatelem srážkoměru je ČHMÚ Hradec Králové.

Broumov

Automatická srážkoměrná stanice s dálkovým přenosem dat se nachází na budově ČOV Broumov (č. p. 321 ve Velké Vsi u Broumova). Provozovatelem srážkoměru je ČHMÚ Hradec Králové.

Častolovice (Povodí Labe)

Srážkoměrná stanice se nachází na pravém břehu Bělé na limnigrafické stanici Častolovice za Úřadem městyse. Provozovatelem srážkoměru je Povodí Labe, státní podnik.

Častolovice - škola

Meteostanice městyse Častolovice je umístěna na střeše Základní školy a mateřské školy Častolovice.

Černý Důl

Srážkoměrná stanice ČHMÚ v obci Černý Důl. Leží v povodí III. řádu 1-01-01 Labe po Úpu.

Česká Metuje

Srážkoměrná stanice se nachází v centru obce na budově obecního úřadu č. p. 10.
Majitelem a provozovatelem je obec Česká Metuje.

České Meziříčí

Je umístěna na západ od intravilánu obce České Meziříčí, provozovatelem je ČHMÚ Hradec Králové

Deštné v Orl. horách

Srážkoměrná stanice ČHMÚ.

Dobré

Srážkoměrná stanice obce se nachází v areálu základní školy.

Dobřany

Srážkoměrná stanice Povodí Labe.

Dolní Albeřice

Srážkoměrná stanice Dolní Albeřice se nachází blízko č. p. 27 v Dolních Albeřicích na přemostění přes Albeřický potok. Provozovatelem stanice je Akademie věd České republiky.

Dolní Branná

Srážkoměrná stanice obce Dolní Branná se nachází na střeše budovy v areálu MŠ a ZŠ Dolní Branná.

Dolní Dvůr - Rudolfov

Srážkoměrná stanice se nachází v obci Dolní Dvůr.
Provozovatelem je ČHMÚ Hradec Králové.

Dubenec_1

Srážkoměrná stanice je umístěna v otevřeném prostoru u betonového bloku vyústi propustku, parc. č. 2130. Provozovatelem srážkoměru je obec Dubenec.

Dubenec_2

Srážkoměrná stanice je umístěna v otevřeném prostoru poblíž objektu č. p. 98, parc. č. 2377. Provozovatelem srážkoměru je obec Dubenec.

Heřmánkovice

Automatická srážkoměrná stanice s dálkovým přenosem dat se nachází na střeše jedné z budov nacházejících se v areálu s č. p. 37 v Heřmánkovicích. Provozovatelem srážkoměru je město Broumov.

Hlušice

Srážkoměrná stanice obce Hlušice se nachází na budově hasičské zbrojnice (č. p. 170.). Provozovatelem je obce Hlušice.

Horní Adršpach

Automatická srážkoměrná stanice s dálkovým přenosem dat je umístěna na štítu jedné z budov (č. p. 26) v Horním Adršpachu. Stanice je ve správě města Broumov.

Horní Albeřice

Srážkoměr se nachází v Horních Albeřicích v blízkosti budovy infocentra č. p. 46. Provozovatelem srážkoměrné stanice je obec Horní Maršov.

Horní Lysečiny NEFUNKČNÍ

Srážkoměrná stanice se nachází v jižní části Horních Lysečin na mostní konstrukci přes Lysečinský potok. Provozovatelem stanice je Akademie věd České republiky.

Horní Maršov

Srážkoměrná stanice se nachází v intravilánu obce Horní Maršov v blízkosti č. p. 94. Majitelem a provozovatelem stanice je ČHMÚ Hradec Králové.

Horní Maršov u Úpy

Srážkoměrná stanice Horní Maršov u Úpy se nachází na břehu řeky u budovy obecního úřadu. Provozovatelem stanice je Akademie věd České republiky.

Hradec Králové (ČHMÚ)

Srážkoměrná stanice se nachází v jižní části města Hradec Králové v areálu hvězdárny a planetária v nadmořské výšce 278 m. Provozovatelem srážkoměru je ČHMÚ Hradec Králové.

Hradec nad Moravicí

Vyhřívaný srážkoměr s automatickým přenosem dat ve správě města Hradec nad Moravicí se nachází na městském pozemku v oploceném areálu chovatelů zvěře, nedaleko č. p. 629 v ulici Bohučovická.

Chotěvice

Srážkoměrná stanice ve správě Povodí Labe, závod Hradec Králové, se nachází v nezastavěné části obce Chotěvice, v povodí Pilníkovského potoka.

Jičín

Srážkoměrná stanice ve správě ČHMÚ Hradec Králové se nachází na Komenského náměstí č. p. 90 v nadmořské výšce 283 m n. m.

Jívka - MIMO PROVOZ

Srážkoměrná stanice se nachází v centru obce na zahradě obecního úřadu č. p. 42.
Majitelem a provozovatelem stanice je obec Jívka.
PROVOZ JE NA DOBU NEURČITOU ZASTAVEN.

Kosice

Srážkoměrná stanice ve správě obce Kosice se nachází na budově obecního úřadu.

Kostelec nad Orlicí

Srážkoměrná stanice se nachází v centru města Kostelec nad Orlicí na střeše budovy hasičské zbrojnice (č. p. 267). Provozovatelem srážkoměru je město Kostelec nad Orlicí.

Kounov - Hluky

Srážkoměrná stanice se nachází v místní části Hluky na vodojemu Holiny. Srážkoměr je nevyhřívaný, tudíž funguje v měsících březen až listopad.

Labská bouda

Horská stanice v nadmořské výšce 1315 m n. m. je umístěna na budově Hotelu Labská bouda, č. p. 31. Provozovatelem stanice je ČHMÚ Hradec Králové.

Lučice

Srážkoměrná stanice ve správě Povodí Labe, státní podnik se nachází v severozápadní části obce Lučice (místní část města Chlumec nad Cidlinou) v blízkosti řeky Cidliny.

Luční bouda

Srážkoměrná stanice se nachází v nadmořské výšce 1413 m v blízkosti hotelu Luční bouda. Majitelem a provozovatelem stanice je ČHMÚ Hradec Králové.

Lukavice

Automatický celoroční srážkoměr obce Lukavice je umístěn na střelnici nedaleko obce Lukavice.

Lužec nad Cidlinou

Srážkoměrná stanice se nachází v areálu ČOV - objekt č. p. 241. Provozovatelem srážkoměru je obec Lužec nad Cidlinou.

Malé Svatoňovice

Srážkoměrná stanice obce Malé Svatoňovice je umístěna na střeše obecního úřadu. Provozovatelem stanice je od 1. 1. 2020 obec Malé Svatoňovice.

Nový Bydžov

Srážkoměrná stanice ve správě ČHMÚ umístěná v jihovýchodní části města.

Nový Bydžov (MěÚ)

Srážkoměrná stanice města Nový Bydžov je umístěna na střeše Městského úřadu. Varovné SMS jsou odeslány předsedovi povodňové komise.

Ohnišťany

Srážkoměrná stanice je umístěna na budově hasičské zbrojnice a automaticky odesílá data. Provozovatelem stanice je obec Ohnišťany.

Olešnice

Srážkoměrná stanice se nachází v obci Olešnice ve sportovním areálu u č. p. 135. Provozovatelem je obec Olešnice.

Olešnice v Orlických horách

Srážkoměrná stanice ČHMÚ.

Pec pod Sněžkou

Srážkoměrná stanice se nachází v jihozápadní části města u č. p. 290 v nadmořské výšce 816 m. Vlastníkem a provozovatelem stanice je ČHMÚ Hradec Králové.

Pěkov

Srážkoměrná stanice se nachází v centru obce na budově garáže č. p. 157 v katastrálním území Pěkov.
Majitelem a provozovatelem je obec Bukovice.

Písek

Srážkoměrná stanice ve správě obce Písek se nachází na střeše hasičské zbrojnice.

Police nad Metují (ČHMÚ)

Srážkoměrná stanice se nachází v centru města Police nad Metují jižně od hřbitova na soukromém pozemku objektu č. p. 114 v Jiráskově ulici. Nadmořská výška srážkoměru je 446 m n. m.
Provozovatelem stanice je ČHMÚ Hradec Králové.

Pomezní boudy (Horní Malá Úpa)

Srážkoměrná stanice se nachází ve vesnici Horní Malá Úpa v části Pomezní boudy v nadmořské výšce 1050 m. Provozovatelem a majitelem je ČHMÚ Hradec Králové.

Prosečné

Srážkoměrná stanice Povodí Labe, státní podnik. Monitoruje srážky v obci Prosečné u ústí Malého Labe do Labe.

Radvanice

Srážkoměrná stanice Povodí Labe je umístěna na střeše obecního úřadu Radvanice.

Radvanice (OÚ)

Srážkoměrná stanice obce Radvanice se nachází na střeše obecního úřadu. Provozovatelem stanice je od 1. 1. 2020 obec  Radvanice.

Rampuše

Srážkoměrná stanice se nachází u objektu č. p. 11. Provozovatelem srážkoměru je Povodí Labe, státní podnik - závod Hradec Králové.

Rokytnice v Orlic.horách

Srážkoměrná stanice se nachází v ulici K. Poláčka. Provozovatelem srážkoměru je ČHMÚ Hradec Králové.

Ruprechtice

Srážkoměrná stanice je umístěna v katastrálním území Ruprechtice nedaleko č. p. 70. Provozovatelem srážkoměru je město Meziměstí.

Rychnov nad Kněžnou

Srážkoměrná stanice se nachází u domu č. p. 274. Provozovatelem srážkoměru je ČHMÚ Hradec Králové.

Sedloňov

Srážkoměrná stanice Povodí Labe.

Semechnice

Srážkoměr je umístěn na OÚ v obci Semechnice. Srážkoměr odesílá informace o srážkách povodňové komisi města Opočno.

Slatina nad Zdobnicí

Srážkoměrná stanice se nachází v areálu kostela Proměnění Páně. Provozovatelem srážkoměru je ČHMÚ Hradec Králové.

Sloupno

Srážkoměrná stanice obce Sloupno se nachází na budově obecního úřadu. Naměřená data stanice automaticky odesílá.

Smidary

Stanice, jejímž provozovatelem je obec Smidary, je umístěná na střeše budovy obecního úřadu a automaticky odesílá data. 

Stará Skřeněř

Srážkoměrná stanice města Nový Bydžov je umístěna v části Stará Skřeněř. Varovné SMS jsou odeslány předsedovi povodňové komise města Nový Bydžov.

Suchovršice

Srážkoměrná stanice obce Suchovršice je umístěna na střeše obecního úřadu. Provozovatelem stanice je od 1. 1. 2020 obec Suchovršice.

Suchý Důl

Srážkoměrná stanice je umístěna na budově občanské vybavenosti č.p. 4 v místní části Slaný, na parcelním čísle st. 145.

Svobodné Dvory (ČHMÚ)

Srážkoměrná stanice se nachází v západní části zastavěného území města Hradec Králové - Svobodné Dvory v areálu ČHMÚ ve výšce 230 m n. m.
Srážkoměr je ve správě ČHMÚ Hradec Králové.

Šonov

Automatická srážkoměrná stanice s dálkovým přenosem dat je namontována na anténní konzoli umístěné na zemědělské budově nedaleko č. p. 125 v Šonově. Provozovatelem srážkoměru je město Broumov.

Tatrovice

Srážkoměrná stanice se nachází pod hrází vodní nádrže Tatrovice na východním okraji intravilánu obce Tatrovice. Srážkoměrná stanice je provozována společností Ekonord s. r. o. 

Teplice nad Metují - Zdoňov (ČHMÚ)

Srážkoměrná stanice s dálkovým přenosem dat je položena na zemi cca 12 m od budovy č. p. 56 v severovýchodní části Zdoňov, které je součástí území města Teplice nad Metují.
Stanice je ve správě ČHMÚ Hradec Králové.

Úpice

Srážkoměrná stanice je umístěna ve hvězdárně Úpice. Provozovatelem stanice je ČHMÚ Hradec Králové.

Vamberk

Srážkoměrná stanice se nachází na střeše Městského úřadu Vamberk. Provozovatelem srážkoměru je město Vamberk.

Velichovky

Srážkoměrná stanice se nachází v blízkosti sportovního areálu na travnaté ploše. Provozovatelem srážkoměru je ČHMÚ Hradec Králové.

Velké Poříčí

Automatická srážkoměrná stanice městysu Velké Poříčí je umístěna na budově úřadu městysu č. p. 102. Provozovatelem je městys Velké Poříčí.

Velké Svatoňovice

Srážkoměrná stanice obce Velké Svatoňovice je umístěna na budově obecního úřadu. Provozovatelem stanice je od 1. 1. 2020 obec Velké Svatoňovice.

Velký Dřevíč

Automatická srážkoměrná stanice se nachází na území města Hronov, poblíž č. p. 196 v katastrálním území Velký Dřevíč. Stanice je ve správě Povodí Labe, státní podnik.

Vernéřovice

Automatická srážkoměrná stanice s dálkovým přenosem dat je připevněna na sloupu osvětlení umístěného na budově Ekofarmy Bošina (č. p. 248) ve Vernéřovicích. Provozovatelem srážkoměru je město Broumov.

Vlčice

Srážkoměrná stanice ve správě Povodí Labe, závod Hradec Králové, je umístěna v centrální části obce Vlčice v blízkosti autobusové zastávky.

Vrchlabí

Srážkoměrná stanice ČHMÚ ve městě Vrchlabí. Leží v povodí III. řádu 1-01-01 Labe po Úpu.

Zakletý vrch

Srážkoměrná stanice je umístěna v katastrálním území obce Říčky v Orlických horách v nadmořské výšce 990 m. Provozovatelem srážkoměru je Povodí Labe, státní podnik - závod Hradec Králové.

Zdobnice

Srážkoměrná stanice je umístěna v katastrálním území Malá Zdobnice na louce za objektem č. p. 9. Provozovatelem srážkoměru je ČHMÚ Hradec Králové.

Žlunice

Srážkoměrná stanice je umístěna v obci Žlunice u hlavní silnice II. třídy č. 280. Provozovatelem stanice je Povodí Labe, státní podnik. Stanice měří teplotu vzduchu a úhrn srážek.