POVODŇOVÝ PLÁN městyse Kunvald

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Lesy ČR, s.p.
Č. j.: LCR953/002605/2018; ze dne 18. 05. 2018
Povodí Labe, státní podnik
Č. j.: VHD/Ja/18/20325; ze dne 28. 05. 2018
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Žamberk, Odbor obrany a krizového řízení
Č. j.: MUZBK-12041/2018/OBR; ze dne 18. 05. 2018
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 30. 10. 2018
offline verze 30. 10. 2018
digitalizovaná verze 30. 10. 2018
databáze POVIS 30. 10. 2018
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i