POVODŇOVÝ PLÁN obce Lichnov

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Odry, s. p.
Č. j.: 00716/922/45.14/2017; ze dne 19. 01. 2017
Lesy České republiky, s.p.
Č. j.: LCR007453/2017; ze dne 20. 02. 2017
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Krnov, Odbor životní prostředí
Č. j.: KRNOZP-14178/2017 hajk; ze dne 24. 04. 2017
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 13. 12. 2021
offline verze 13. 12. 2021
digitalizovaná verze 13. 12. 2021
databáze POVIS 13. 12. 2021
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i