POVODŇOVÝ PLÁN obce Malešovice

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s.p.
Č. j.: PM-32662/2018/5419; ze dne 09. 11. 2018
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Pohořelice, Odbor životního prostředí
Č. j.: MUPO-3143/2019/ZP/VOL; ze dne 18. 01. 2019
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 28. 06. 2022
offline verze 28. 06. 2022
digitalizovaná verze 28. 06. 2022
databáze POVIS 28. 06. 2022
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i