POVODŇOVÝ PLÁN obce Měnín

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Židlochovice, Odbor životního prostředí, Vodoprávní úřad
Č. j.: OZP/149370/2014-2; ze dne 29. 09. 2014
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 24. 01. 2018
offline verze 24. 01. 2018
digitalizovaná verze 24. 01. 2018
databáze POVIS 24. 01. 2018
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i