POVODŇOVÝ PLÁN obce Měnín

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s.p.
Č. j.: PM-34144/2019/5419; ze dne 05. 09. 2019
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Židlochovice, Odbor životního prostředí a stavební úřad
Č. j.: OZPSU/17736/2019; ze dne 08. 10. 2019
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 14. 05. 2024
offline verze 14. 05. 2024
digitalizovaná verze 14. 05. 2024
databáze POVIS 14. 05. 2024
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i