POVODŇOVÝ PLÁN obce Mostkovice

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PM-29242/2021/5419; ze dne 14. 07. 2021
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Magistrát města Prostějov, Odbor životního prostředí, Oddělení ochrany životního prostředí
Č. j.: PVMU 120215/2021 40; ze dne 20. 09. 2021
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 03. 06. 2021
offline verze 03. 06. 2021
digitalizovaná verze 03. 06. 2021
databáze POVIS 03. 06. 2021
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i