POVODŇOVÝ PLÁN SO ORP Holešov

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Lesy České republiky, s. p. - ST OP Moravy, Vsetín
Č. j.: LCR957/006442/2016; ze dne 25. 11. 2016
Povodí Moravy, s.p.
Č. j.: PM65816/2016-419/Ju; ze dne 14. 12. 2016
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Krajský úřad Zlínského kraje
Č. j.: KUZL 86331/2016; ze dne 30. 01. 2017
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 19. 12. 2016
offline verze 19. 12. 2016
digitalizovaná verze 19. 12. 2016
databáze POVIS 19. 12. 2016
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i