POVODŇOVÝ PLÁN SO ORP Holešov

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s.p.
Č. j.: PM-34424/2018/5419; ze dne 20. 11. 2018
Lesy České republiky, s. p. - ST OP Moravy, Vsetín
Č. j.: LCR957/006692/2018; ze dne 06. 11. 2018
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Krajský úřad Zlínského kraje
Č. j.: KUZL 87703/2018; ze dne 18. 02. 2019
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 13. 09. 2018
offline verze 13. 09. 2018
digitalizovaná verze 13. 09. 2018
databáze POVIS 13. 09. 2018
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i