POVODŇOVÝ PLÁN SO ORP Moravská Třebová

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s.p.
Č. j.: PM062955/2013-219To; ze dne 13. 12. 2013
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Krajský úřad Pardubického kraje, OŽPZ, odd. vodního hospodářství
Č. j.: KrÚ 62475/2021; ze dne 12. 08. 2021
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 27. 05. 2021
offline verze 27. 05. 2021
digitalizovaná verze 27. 05. 2021
databáze POVIS 27. 05. 2021
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i