POVODŇOVÝ PLÁN SO ORP Uherské Hradiště

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PM060360/2014-219/To; ze dne 10. 12. 2014
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR957/005830/2014; ze dne 04. 12. 2014
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství
Č. j.: KUZL 8730/2015; ze dne 27. 02. 2015
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 27. 02. 2015
offline verze 27. 02. 2015
digitalizovaná verze 27. 02. 2015
databáze POVIS 27. 02. 2015
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i