POVODŇOVÝ PLÁN SO ORP Uherské Hradiště

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Lesy České republiky, s. p., ST - oblast povodí Moravy
Č. j.: LCR957/006842/2020; ze dne 09. 10. 2020
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PM-40451/2020/5419; ze dne 24. 09. 2020
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor stavebního řádu a životního prostředí
Č. j.: KUZL 77630/2020; ze dne 16. 12. 2020
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 18. 01. 2021
offline verze 18. 01. 2021
digitalizovaná verze 18. 01. 2021
databáze POVIS 18. 01. 2021
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i