POVODŇOVÝ PLÁN SO ORP Varnsdorf

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Stanovisko Povodí Ohře, státní podnik
Č. j.: POH/18449/2017-3/301100; ze dne 12. 05. 2017
Stanovisko Lesy České republiky, státní podnik
Č. j.: LCR956/001105/2017; ze dne 29. 05. 2017
Stanovisko Správa Národního parku České Švýcarsko
Č. j.: SNPCS 023002/2017; ze dne 30. 05. 2017
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství
Č. j.: 171154/2017/KUUK; ze dne 03. 11. 2017
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 10. 11. 2017
offline verze 10. 11. 2017
digitalizovaná verze 10. 11. 2017
databáze POVIS 10. 11. 2017
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i