POVODŇOVÝ PLÁN obce Pačlavice

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR957/001649/2015; ze dne 21. 04. 2015
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PM067297/2015-419/To; ze dne 19. 01. 2016
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Kroměříž - odbor životního prostředí
Č. j.: MeUKM /039059/2015/Vod; ze dne 15. 06. 2015
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 01. 09. 2020
offline verze 01. 09. 2020
digitalizovaná verze 01. 09. 2020
databáze POVIS 01. 09. 2020
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i