POVODŇOVÝ PLÁN obce Polkovice

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PM011078/2015-219/Ro; ze dne 24. 03. 2015
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Magistrát města Přerov, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, Oddělení vodního hospodářství a zemědělství
Č. j.: MMPr/43569/2015/KRIZ/VacJ ; ze dne 09. 04. 2015
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 22. 06. 2023
offline verze 22. 06. 2023
digitalizovaná verze 22. 06. 2023
databáze POVIS 22. 06. 2023
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i