POVODŇOVÝ PLÁN obce Radvanice

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR953/00431/2014; ze dne 26. 02. 2014
Povodí Labe, státní podnik
Č. j.: VHD/14/2450; ze dne 30. 01. 2014
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Trutnov - odbor Kancelář MěÚ - oddělení krizového řízení
Č. j.: KŘ39/14; ze dne 18. 03. 2014
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 11. 12. 2019
offline verze 11. 12. 2019
digitalizovaná verze 11. 12. 2019
databáze POVIS 11. 12. 2019
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i