Příslušné související povodňové komise

Povodňovou komisi obce zřizuje rada obce k plnění úkolů při ochraně před povodněmi.

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:

Radvanice 160, 542 12 Radvanice
Tel.: 603 719 422
E-mail: starosta@radvanice.cz
Slovanské náměstí 165, 541 01 Trutnov
Tel.: 499 803 111, 777 271 488, 499 803 252
E-mail: kasperova@trutnov.cz, suchankova@trutnov.cz, podatelna@trutnov.cz
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
Tel.: 495817111                                                       
Fax: 495817336
E-mail: povodnova_sluzba@kr-kralovehradecky.cz, podatelna@kr-kralovehradecky.cz
  • Ústřední povodňová komise

Vršovická 1442/ 65, 100 00 Praha 10
Tel.:
267 121 111

Fax: 267 310 920
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Podrobné kontakty na všechny členy povodňových komisí jsou uvedeny v kapitole Povodňové komise.

Pokud dojde k vyhlášením krizového stavu podle zákona č.240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.