POVODŇOVÝ PLÁN obce Rajnochovice

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR957/001434/2018; ze dne 15. 03. 2018
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PM11179/2018-419/To; ze dne 16. 02. 2018
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Bystřice pod Hostýnem, Odbor životního prostředí
Č. j.: MUBPH 9142/2018; ze dne 24. 04. 2018
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 05. 02. 2018
offline verze 05. 02. 2018
digitalizovaná verze 05. 02. 2018
databáze POVIS 05. 02. 2018
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i