POVODŇOVÝ PLÁN města Rokytnice v Orlických horách

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Labe, státní podnik
Č. j.: VHD/Ja/18/48225; ze dne 05. 12. 2018
Lesy ČR, s.p.
Č. j.: LCR953/006152/2018; ze dne 04. 12. 2018
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
MěÚ Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí
Č. j.: OVŽP-33714/2018-6596/2018-Kř; ze dne 14. 12. 2018
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 22. 10. 2019
offline verze 22. 10. 2019
digitalizovaná verze 22. 10. 2019
databáze POVIS 22. 10. 2019
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i