POVODŇOVÝ PLÁN obce Smidary

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Labe, s. p.
Č. j.: VHD/14/24175; ze dne 08. 09. 2014
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCRú953/003823/2014; ze dne 24. 09. 2014
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Nový Bydžov - Oddělení krizového řízení
Č. j.: R/16364/2014/Kun/1997/2014; ze dne 31. 10. 2014
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 29. 11. 2021
offline verze 29. 11. 2021
digitalizovaná verze 29. 11. 2021
databáze POVIS 29. 11. 2021
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i