POVODŇOVÝ PLÁN obce Stará Ves

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR951/003066/2020; ze dne 01. 07. 2020
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Rýmařov, Odbor životního prostředí
Č. j.: MURY 15361/2020; ze dne 29. 07. 2020
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 26. 06. 2020
offline verze 26. 06. 2020
digitalizovaná verze 26. 06. 2020
databáze POVIS 26. 06. 2020
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i