POVODŇOVÝ PLÁN obce Staré Heřminovy

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Odry, státní podnik
Č. j.: POD/01939/2018/922/45.03; ze dne 08. 02. 2018
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR951/000569/2018; ze dne 22. 02. 2018
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Bruntál, Odbor životního prostředí, silničního hospodářství a zemědělství
Č. j.: MUBR/14590-18/pro-OŽP-pro_451/2018/pro; ze dne 12. 03. 2019
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 19. 03. 2018
offline verze 19. 03. 2018
digitalizovaná verze 19. 03. 2018
databáze POVIS 19. 03. 2018
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i