Charakteristika ohrožených objektů

Seznam ohrožených objektů

Při povodňových situacích může dojít k ohrožení objektů srážkami, zpětným vzdutím, splachy z polí i nefunkční kanalizací.

Na území obce Staré Heřminovy je při povodni ohrožováno zhruba  75 budov, které trvale obývá 153 obyvatel a dalších 46 osob zde pobývá krátkodobě. Z toho 57 patří do rizikové skupiny (starší 70 let, důchodci). Dále je při evakuaci nutné nezapomenout na zaměstnance obecního úřadu a žáky základní školy. Tyto objekty je nutno varovat, případně evakuovat. »
Ohrožené objekty na území obce Staré Heřminovy - agregované

 she_ohrozeneobjekty_sever

Ohrožené objekty v severní části obce Staré Heřminovy

Ohrožené objekty v severní části obce Staré Heřminovy

Ohrožující objekty

V záplavovém území vodních toků v katastru obce se nenachází žádné ohrožující objekty, které by mohly být při povodni zdrojem ohrožení (např. vlivem úniku nebezpečných látek či uvolnění většího množství materiálu do vodního toku).

Ohrožující objekty na území obce Staré Heřminovy
Kontaminovaná místa na území obce Staré Heřminovy

Ohrožené »ohrožující » objekty (agregované) v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 

Povodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN)

Pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, zpracovávají povodňové plány pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem obce jejich vlastníci.

Povodňový orgán obce potvrzuje soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků (uživatelů) pozemků a staveb, pokud se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně, s povodňovým plánem obce Staré Heřminovy.

Všechny povodňové plány, jak od občanů, tak od právnických osob, které jsou nebo budou v budoucnu zpracovány, jsou uloženy na obecním úřadě Staré Heřminovy u předsedy povodňové komise obce.