POVODŇOVÝ PLÁN obce Stránecká Zhoř

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s.p.
Č. j.: PM047578/2015-219/Ju; ze dne 03. 09. 2015
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Velké Meziřící, Odbor životního prostředí
Č. j.: ŽP/37262/2015 /5290/2015-vrano; ze dne 24. 09. 2015
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 31. 03. 2017
offline verze 31. 03. 2017
digitalizovaná verze 31. 03. 2017
databáze POVIS 31. 03. 2017
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i