POVODŇOVÝ PLÁN města Uherský Ostroh

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, státní podnik
Č. j.: PMO57963/2014-219/Ze; ze dne 05. 01. 2015
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR957/005499/2014; ze dne 03. 02. 2015
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Uherské Hradiště, Odbor životního prostředí - Vodoprávní úřad
Č. j.: MUUH-OŽP/6985/2015/TomJ Spis/1885/2015; ze dne 04. 02. 2015
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 18. 04. 2019
offline verze 18. 04. 2019
digitalizovaná verze 18. 04. 2019
databáze POVIS 18. 04. 2019
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i