POVODŇOVÝ PLÁN obce Voděrady

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Lesy ČR, státní podnik
Č. j.: LCR952/004314/2019; ze dne 01. 08. 2019
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PM-36317/2019/5419; ze dne 11. 09. 2019
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Boskovice, Odbor tvorby a ochrany životního prostředí
Č. j.: SMBO 21326/2020/TOŽP/Lu; ze dne 06. 10. 2020
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 09. 10. 2019
offline verze 09. 10. 2019
digitalizovaná verze 09. 10. 2019
databáze POVIS 09. 10. 2019
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i