POVODŇOVÝ PLÁN obce Voděrady

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Lesy ČR, státní podnik
Č. j.: ; ze dne 20. 03. 2019
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: ; ze dne 20. 03. 2019
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Boskovice, Odbor tvorby a ochrany životního prostředí
Č. j.: ; ze dne 17. 07. 2019
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 13. 08. 2019
offline verze 13. 08. 2019
digitalizovaná verze 13. 08. 2019
databáze POVIS 13. 08. 2019
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i