Hydrologické údaje

Základní údaje o vodních tocích na území obce Rešice

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Rešice a v jejím okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Nejvýznamnější vodní tok, z hlediska povodňového ohrožení, na území obce Rešice je Rešický potok. Číslo hydrologického pořadí 4-16-03-047. Rešický potok pramení nad katastrálním územím obce Rešice pod železniční dráhou v nadmořské výšce 384 m n. m. Od pramene teče potok jižním směrem a protéká intravilánem obce Rešice. Těsně před intravilánem se do Rešického potoka vlévají dva bezejmenné toky (IDVT 10208170 a 10192948). V jižní části katastru pod obcí se Rešický potok vlévá do řeky Olešné v říčním kilometru 2,47. Celková délka toku činí 3,73 km.

Nejvýznamnější vodní tok, z hlediska velikosti, na území obce Rešice je RokytnáČíslo hydrologického pořadí 4-16-03-033, 4-16-03-043, 4-16-03-045, 4-16-03-049. Řeka Rokytná je pravostranný přítok Jihlavy, do které se vlévá u Ivančic na jejím 36,61 ř. km v nadmořské výšce 202,16 m. Pramení v Jevišovické pahorkatině (v jižní části Českomoravské vrchoviny) v nadmořské výšce 575,68 m jižně od Chlístova. Největším přítokem je Rouchovanka (28,09 km), která také protéká katastrálním území obce. Celková délka toku činí 88,2 km a plocha povodí měří 584,3 km². Rokytná je ustanovena ve vyhlášce č. 178/2012 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků, jako významný vodní tok.

Základní hydrologické charakteristiky Rokytné

Místo profilu ř. km plocha povodí průměrný průtok (Qa) stoletá voda (Q100)
Hlásný profil kat. B Příštpo, Rokytná 66,80 262,51 km² 0,82 m³/s 50,0 m³/s
Hlásný profil kat. A Moravský Krumlov, Rokytná 12,51 562,26 km² 1,38 m³/s 97,0 m³/s


Olešná 
(číslo hydrologického pořadí 4-16-03-046, 4-16-03-048) pramení na hranici obcí Valeč a Chroustov v nadmořské výšce cca 456 m n. m. Následně vodní tok teče jihovýchodním směrem a protéká obcemi Dalešice, Slavětice, Rouchovany, Rešice a v obci Tulešice se levostranně vlévá do Rokytné v říčním kilometru 28. Celková délka vodního toku činí 20,54 km.

Rouchovanka (číslo hydrologického pořadí 4-16-03-042) pramení na hranici obcí Klučov a Lipník ve výšce cca 540 m n. m. Prameniště je tvořeno soustavou rybníků a nádrží v obci Lipník. Dále teče jihovýchodním směrem a protéká intravilánem obce Rouchovany. V katastrálním území obce Rešice se levostranně vlévá do Rokytné v říčním kilometru 34,22. Celková délka vodního toku činí 28,69 km. Rouchovanka je ustanovena ve vyhlášce č. 178/2012 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků, jako významný vodní tok.

Vodní toky na území obce Rešice

Vodní toky na území obce Rešice


Základní údaje o vodních nádržích na území obce Rešice

Přehled vodních nádrží na území obce Rešice naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní díla".
Na území obce Rešice se nachází celkem 2 vodní nádrže, které by v případě povodně mohly ovlivnit vývoj povodňové situace. Obě nádrže se nachází na vodním toku Olešná. Rybník - Kordula se nachází v místní části Kordula na soutoku Heřmanického potoka a Olešné na říčním kilometru 5,5. Rybník u zámku se nachází u silnice II/396 u zámku Rešice na říčním kilometru 3,16.