POVODŇOVÝ PLÁN obce Rešice

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PM-40713/2019/5419; ze dne 15. 10. 2019
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Moravský Krumlov, Odbor životního prostředí
Č. j.: MUMK21345/2019; ze dne 18. 11. 2019
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 08. 11. 2019
offline verze 08. 11. 2019
digitalizovaná verze 08. 11. 2019
databáze POVIS 08. 11. 2019
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i