Srážkoměry - Jihomoravský

Biskoupky

Srážkoměrná stanice se nachází v severozápadní části obce Biskoupky na střeše budovy (p. č. 288/4), která náleží k budově č. p. 72. Záchytná plocha nerezového stojanu a měrného čidla je 1 m nad úrovní střechy.
Srážkoměr je ve správě obce Biskoupky.

Blučina

Srážkoměrná stanice je umístěna na střeše buňky v areálu sběrného dvora. Provozovatelem srážkoměru je obec Blučina.

Boleradice

Srážkoměrná stanice se nachází na levém břehu Harasky kousek od objektu č. p. 325. Majitelem a provozovatelem srážkoměru je městys Boleradice.

Borač

Srážkoměrná stanice je umístěna na rovné střeše obecního úřadu v obci Borač, č. p. 51. Varovné SMS jsou odesílány starostovi obce. Provozovatelem stanice je obec Borač.

Brno-Tuřany

Srážkoměrná stanice se nachází v městské části Brno - Tuřany v areálu letiště v nadmořské výšce 241 m n. m. Vlastníkem a provozovatelem je ČHMÚ Brno.

Brno-Žabovřesky

Srážkoměrná stanice se nachází na ulici Štursova na střeše objektu č. p. 2578/43. Stanice spadá do povodí III. řádu - Svratka po Svitavu. Provozovatelem srážkoměru je ČHMÚ Brno.

Brod nad Dyjí

Srážkoměrná stanice Brod nad Dyjí je ve správě ČHMÚ. Nachází se na okraji intravilánu obce Brod nad Dyjí.

Březina

Srážkoměrná stanice se nachází na západním okraji intravilánu, v areálu ČOV. Provozovatelem srážkoměru je obec Březina.

Bukovinka

Srážkoměrná stanice se nachází nedaleko objektu č. p. 242. Spadá do povodí III. řádu - Svratka od Svitavy po Jihlavu. Provozovatelem srážkoměru je ČHMÚ Brno.

Cetkovice

Srážkoměrná stanice se nachází na střeše Obecního úřadu, Náves 168. Provozovatelem je obec Cetkovice.

Čeložnice

Srážkoměrná stanice je umístěna na střeše vodárny mezi intravilánem obce Čeložnice a chatovou oblastí Pastvisko.
Alarmové SMS jsou odesílány při překročení následujících limitních hodnot: 10 mm sumy srážky za 15 minut, 30 mm sumy srážky za 60 minut, 50 mm sumy srážky za 180 minut, 30 mm sumy srážky za 24 hodin. Varovné SMS jsou odeslány předsedovi povodňové komise obce Kostelec.
Provozovatelem stanice je obec Kostelec.

Černín

Srážkoměrná stanice se nachází v oploceném areálu výrobního družstva. Provozovatelem srážkoměru je obec Černín.

Dinopark

Srážkoměrná stanice je umístěna na zahradě hvězdárny (č. p. 721). Jedná se o vyhřívaný srážkoměr - určený k celoročnímu měření tekutých i tuhých srážek. Provozovatelem srážkoměru je město Vyškov.

Dolní Věstonice (ČHMÚ)

Srážkoměrná stanice Dolní Věstonice se nachází u č. p. 115. Provozovatelem je ČHMÚ Brno.

Dolní Věstonice (PMO)

Srážkoměrná stanice Dolní Věstonice se nachází na parkovišti před budovou Povodí Moravy, s. p. Provozovatelem srážkoměru je Povodí Moravy, s. p.

Drnovice

Srážkoměrná stanice se nachází v centru obce Drnovice na budově obecního úřadu (č. p. 411). Stanice s čidlem o záchytné ploše 200 cm2 je nevyhřívaná a měří pouze kapalné srážky. Provozovatelem srážkoměru je obec Drnovice.

Dukovany (ČHMÚ)

Srážkoměrná stanice se nachází severozápadně od jaderné elektrárny Dukovany v areálu meteorologické stanice. Měření srážek probíhá celoročně. Provozovatelem je ČHMÚ Brno.

Dyjákovice

Srážkoměrná stanice se nachází na území městyse Dyjákovice nedaleko objektu č. p. 98. Provozovatelem srážkoměru je ČHMÚ Brno.

Heršpice

Srážkoměrná stanice je umístěna na obecním vodojemu asi 0,8 km jih od intravilánu obce Heršpice. Stanice je ve správě obce.

Hevlín

Automatická srážkoměrná stanice se nachází na střeše obecního úřadu v obci Hevlín (č. p. 224). Provozovatelem srážkoměru je obec Hevlín.

Holasice

Srážkoměrná stanice se nachází ve východní části obce v areálu ČOV. Vlastníkem a provozovatelem srážkoměru je obec Holasice.

Horní Dunajovice

Srážkoměrná stanice obce Horní Dunajovice je umístěna severozápadně od zastavěného území obce na vrchu Šibeniční kopec na střeše vodárenského objektu. Jedná se o nevyhřívanou stanici se záchytnou plochou 200 cm2.

Hostěradice–Míšovice

Srážkoměrná stanice je umístěna východně od intravilánu obce v katastru Míšovice v oblasti zemědělského areálu (na parcela č. 6864 - pozemek ve vlastnictví společnosti Zea, a. s.).
Majitelem a provozovatelem srážkoměru je obec Hostěradice.

Hradec nad Svitavou

Srážkoměrná stanice ve správě ČHMÚ je umístěná v obci Hradec nad Svitavou v areálu místní ZŠ.

Hustopeče

Srážkoměr se nachází v Hustopečích na budově č. p. 1016. Provozovatelem je město Hustopeče.

Chlum (u Letovic)

Vyhřívaný srážkoměr města Letovice (měří tekuté i tuhé srážky) s překlápěcím člunkem se nachází v části města Letovice-Chlum na střeše garáže u č. p. 2. Při překročení nastavených limitů rozesílá řídící jednotka varovné SMS na předvolená čísla.

Chudčice

Srážkoměrná stanice se nachází v areálu obecního vodojemu v obci Chudčice. Je zde umístěna pomocí nerezového stojanu s betonovou základovou deskou. Záchytná plocha srážkoměrné stanice se nachází 1 m nad úrovní střechy. Provozovatelem srážkoměru je obec Chudčice.

Ivanovice na Hané

Srážkoměrná stanice se nachází na ulici Husova v areálu u č. p. 45, v nadmořské výšce 245 m a spadá do povodí III. řádu - Haná a Morava v úseku od Hané po Dřevnici. Provozovatelem srážkoměru je ČHMÚ Brno.

Jevišovka

Automatický srážkoměr se nachází na střeše obecního úřadu v obci Jevišovka. Provozovatelem je obec Jevišovka.

Ježov

Srážkoměrná stanice je umístěna v severovýchodní části obce Ježov na budově sportovního zázemí u fotbalového hřiště. Stanice je vyhřívaná a uzpůsobená pro celoroční měření se záchytnou plochou 200 cm2. Provozovatelem stanice je obec Ježov.

Kobylí

Srážkoměrná stanice se nachází na okraji intravilánu u objektu č. p. 366 v nadmořské výšce 175 m. Stanice je vyhřívaná a srážky měří celoročně. Provozovatelem srážkoměru je ČHMÚ Brno.

Kochov (u Letovic)

Srážkoměr města Letovice je umístěn na okraji střechy garáže. Jedná se o nevyhřívaný srážkoměr pro měření tekutých srážek. Přístroj měří v období březen-listopad.

Křtěnov

Automatická srážkoměrná stanice se nachází na zahradě objektu s č. p. 17. Provozovatelem srážkoměru je obec Křtěnov.

Kuchařovice

Automatická srážkoměrná stanice s dálkovým přenosem dat se nachází severovýchodně od intravilánu obce Kuchařovice v samostatném areálu. Srážkoměr je ve správě ČHMÚ.

Lednice

Srážkoměrná stanice je umístěna ve vinohradech na jih od intravilánu obce Lednice. Provozovatelem srážkoměru je ČHMÚ Brno.

Lovčičky

Srážkoměrná stanice je umístěna na vodojemu VaK Vyškov na západ od intravilánu obce Lovčičky v lokalitě Nad Pastouškou. Majitelem a provozovatelem stanice je obec Lovčičky.

Ludíkov

Srážkoměr je umístěný v obci Ludíkov (v horní části povodí Valchovky) na střeše přístavby OÚ Ludíkov. Jedná se o nevyhřívaný srážkoměr s překlápěcím člunkem a automatickým přenosem dat. Srážkoměr měří tekuté srážky v období březen-listopad. Provozovatelem srážkoměru je obec Valchov.

Lužice

Srážkoměrná stanice je umístěna na objektu hlásného profilu H0-C9 v ř. km 29,34 vodního toku Kyjovka, v obci Lužice. Provozovatelem srážkoměru je Povodí Moravy, s. p.

Malhostovice

Srážkoměrná stanice pro měření ve vegetačním období je umístěna na garáži č. 21, na p. č. 470 v obci Malhostovice. Provozovatelem srážkoměru je obec Malhostovice.

Mikulovice

Srážkoměrná stanice se nachází na střeše šaten u fotbalového hřiště v Mikulovicích. Provozovatelem srážkoměru je městys Mikulovice.

Moravská Nová Ves

Srážkoměrná stanice je umístěna na oploceném pozemku u ČOV severně od intravilánu městyse Moravská Nová Ves. Srážkoměrná stanice je nevyhřívaná a má záchytnou plochu 200 cm2. Provozovatelem srážkoměru je městys Moravská Nová Ves.

Moravský Krumlov

Srážkoměrná stanice se nachází v severní části intravilánu města Moravský Krumlov na střeše garáží u Městského úřadu.
Majitelem a provozovatelem stanice je město Moravský Krumlov.

Morkůvky

Srážkoměrná stanice je umístěna na střeše obecní knihovny (č. p. 20). Stanice je vyhřívaná se záchytnou plochou 200 cm2. Majitelem a provozovatelem srážkoměru je obec Morkůvky.

Nedvědice

Automatická srážkoměrná stanice je umístěna na budově č. p. 49, v areálu nového parkoviště pod hradem Pernštejnem. Varovné SMS zprávy jsou odesílány předsedovi povodňové komise městyse. Provozovatelem srážkoměru je městys Nedvědice.

Nemochovice

Srážkoměrná stanice se nachází u č. p. 2. Provozovatelem srážkoměru je ČHMÚ.

Nemotice

Varovné srážkoměrné čidlo je instalováno v zahradě Obecního úřadu č. p. 66 v Nemoticích. Jedná se o automatickou srážkoměrnou stanici s automatickým odesíláním dat a varovných sms zpráv.

Nová Lhota

Srážkoměrná stanice Nová Lhota je zřízena jako nevyhřívaná srážkoměrná stanice ve vegetačním období o záchytné ploše 200 cm2. Srážkoměrná stanice se nachází na jihovýchod od katastrálního území Velká nad Veličkou v obci Nová Lhota na budově obecního úřadu obce Nová Lhota.

Nová Ves

Srážkoměrná stanice se nachází u obecního úřadu a rybníku v centru obce. Provozovatelem je  ČHMÚ Brno.

Oleksovice

Srážkoměrná stanice je umístěna západně od intravilánu městyse v oploceném areálu ČOV Oleksovice. Srážkoměr je nevyhřívaný se záchytnou plochou 200 cm2.
Majitelem a provozovatelem je městys Oleksovice.

Olešnice (ČHMÚ)

Srážkoměrná stanice je umístěna na pravém břehu Hodonínky u dětského hřiště na ulici Křtěnovská. Provozovatelem srážkoměru je ČHMÚ Brno.

Ostrovačice

Vyhřívaná srážkoměrná stanice je provozována městysem Ostrovačice a je umístěna na střeše ZŠ Ostrovačice. Srážkoměr je vybaven automatickým přenosem dat.

Perná

Automatická srážkoměrná stanice se nachází na zahradě obecního úřadu v obci Perná. Stanice je vybudována pro potřeby města a ORP Mikulov. Provozovatelem stanice je město Mikulov.

Podhradí

Srážkoměrná stanice se nachází v blízkosti jezu ve východní části obce Podhradí nad Dyjí.

Podolí

Srážkoměrná stanice je umístěna na oploceném pozemku za domem s pečovatelskou službou ve střední části obce (č. p. 122). Provozovatelem srážkoměru je obec Podolí.

Pohořelice (ČHMÚ)

Srážkoměrná stanice se nachází v severovýchodní části města Pohořelice na ulici Brněnská poblíž č. p. 350 v nadmořské výšce 180 m. Provozovatelem stanice je ČHMÚ Brno.

Protivanov

Automatická srážkoměrná stanice je umístěna na zahradě za objektem č. p. 254 v nadmořské výšce 675 m. Provozovatelem srážkoměru je ČHMÚ Brno.

Rychtářov

Srážkoměrná stanice je umístěna na zahradě Mateřské školy (č. p. 100). Jedná se o nevyhřívaný srážkoměr s překlápěcím člunkem - určený k měření tekutých srážek. Provozovatelem srážkoměru je město Vyškov.

Sedlec (ČHMÚ)

Srážkoměrná stanice se nachází v areálu meteorologické stanice Vojenského letiště Náměšť na území obce Sedlec. Měření srážek probíhá celoročně. Provozovatelem je ČHMÚ Brno.

Skalička

Srážkoměrná stanice je umístěna na střeše vrátnice areálu koupaliště v obci Skalička. Provozovatelem srážkoměru je městys Drásov.

Skrchov

Srážkoměrná stanice je umístěna na zahradě obecního úřadu - Skrchov č. p. 19. Provozovatelem srážkoměru je obec Skrchov.

Sloup (ČHMÚ)

Srážkoměrná stanice se nachází západně od intravilánu městyse Sloup v Moravském krasu. Měření srážek probíhá celoročně. Provozovatelem srážkoměru je ČHMÚ Brno.

Sobůlky

Srážkoměrná stanice je umístěna na vodojemu, který se nachází na západě od intravilánu obce Sobůlky. Jedná se o vyhřívanou stanici umožňující celoroční měření. Záchytná plocha srážkoměrné stanice činí 200 cm2. Provozovatelem stanice je obec Sobůlky.

Strážnice

Srážkoměrná stanice se nachází na východ od intravilánu města Strážnice, nedaleko od střelnice. Provozovatelem srážkoměru je ČHMÚ Brno. 

Střelice

Nevyhřívaná srážkoměrná stanice je umístěna na střeše mateřské školy v areálu ZŠ a MŠ Střelice, Školní 814. Srážkoměr monitoruje hlídková služba obce, která předává informace obci Nebovidy a ORP Šlapanice. Stanice je ve správě obce Střelice. 

Terezín

Srážkoměrná stanice je umístěna na parcele č. 1340 v k. ú. obce Terezín v lokalitě Příhony. Stanice je nevyhřívaná a data přenáší v období od března do listopadu. Majitelem a provozovatelem srážkoměru je obec Terezín.

Tišnov, Hájek

Srážkoměrná stanice je umístěna na zemědělské stavbě č. p. 24, v k. ú. Hájek u Tišnova. Provozovatelem srážkoměru je ČHMÚ Brno.

Troubsko

Vyhřívaná srážkoměrná stanice se nachází v intravilánu obce Troubsko a je ve správě ČHMÚ Brno. Nachází se ve výšce 277 m n. m.

Tvarožná Lhota - Travičná

Nevyhřívaná srážkoměrná stanice ve správě obce Tvarožná Lhota je nainstalována v blízkosti rozhledny Travičná. Stanice měří tekuté srážky v období březen-listopad. Alarmové SMS jsou odesílány při překročení následujících limitních hodnot: 10 mm sumy srážky za 15 minut, 30 mm sumy srážky za 60 minut, 50 mm sumy srážky za 180 minut, 30 mm sumy srážky za 24 hodin. Varovné SMS jsou odeslány povodňovým orgánům obcí Tvarožná Lhota a Radějov.

Újezd u Brna

Srážkoměr se nachází na střeše budovy Štefánikova č. p. 1050. Provozovatelem je město Újezd u Brna.

VD Boskovice

Srážkoměrná stanice se nachází u hráze VD Boskovice na toku Bělá. Provozovatelem srážkoměru je Povodí Moravy, s. p.

VD Brno

Srážkoměrná stanice se nachází v městské části Brno - Kníničky, nedaleko hráze Brněnské přehrady. Provozovatelem srážkoměru je Povodí Moravy, s. p.

VD Letovice

Srážkoměrná stanice se nachází na okraji lesa cca 260 m východně od koruny hráze vodního díla Letovice. Provozovatelem srážkoměru je Povodí Moravy, s. p.

VD Opatovice

Srážkoměrná stanice je umístěna poblíž odtoku z vodní nádrže Opatovice. Provozovatelem srážkoměru je Povodí Moravy, s. p.

VD Výrovice

Srážkoměrná stanice se nachází u vyústění Jevišovky z vodního díla Výrovice, přibližně 2 km od intravilánu obce Výrovice. Provozovatelem srážkoměru je Povodí Moravy, s. p. pobočka Brno.

Velká Bíteš

Srážkoměrná stanice se nachází ve střední části intravilánu města Velká Bíteš. Stanice je uzpůsobena pro celoroční měření srážek. Provozovatelem srážkoměru je ČHMÚ Brno.

Velké Pavlovice - Štarvicka

Srážkoměrná stanice je umístěna ve vinohradu jihozápadně od intravilánu města Velké Pavlovice. Provozovatelem srážkoměru je AMET - sdružení Litschman + Suchý. Kontaktní osobou je RNDr. Tomáš Litschman.

Vranov (Povodí Moravy)

Srážkoměrná stanice se nachází na území městyse Vranov nad Dyjí v blízkosti hráze VD Vranov. Provozovatelem je Povodí Moravy, s. p.

Zábludov (u Letovic)

Srážkoměr města Letovice je umístěn na tyči na zahradě ve vlastnictví města v části Letovice-Zábludov. Jedná se o nevyhřívaný srážkoměr pro měření tekutých srážek. Přístroj měří v období březen-listopad. Provozovatelem je město Letovice.

Zelená Hora

Srážkoměrná stanice se nachází v areálu hasičské zbrojnice u Obecního úřadu (č. p. 32). Provozovatelem srážkoměru je město Ivanovice na Hané.

Znojmo (Povodí Moravy)

Srážkoměrná stanice se na území města Znojmo v blízkosti hráze VD Znojmo. Provozovatelem Povodí Moravy, s. p.

Žeravice

Srážkoměrná stanice, provozována obcí Žeravice, je umístěna na střeše obecního úřadu (č. p. 40) v severní části intravilánu obce Žeravice. Jde o nevyhřívaný srážkoměr se záchytnou plochou 200 cm2.