Srážkoměry - Bruntál

Anenský vrch

Srážkoměrná stanice ve správě Povodí Odry, státní podnik se nachází na vrcholu kopce Anenský vrch v katastru města Andělská Hora v nadmořské výšce 842 m.

Dvorce

Nevyhřívaná srážkoměrná stanice, určená pro měření srážek ve vegetačním období, je umístěna na oploceném pozemku na vodárenského objektu (parcela č. 571) na kopci západně od intravilánu obce (592 m n. m.). Stanice je ve správě obce Dvorce. Interval záznamu dat je 15 min, při dešti 1 min. Interval přenosu dat je při běžném stavu 1x denně, při alarmu 1x za 30 min. Servisní technik srážkoměru: Pavel Průcha, mob. 722 512 044, e-mail pprucha@asdm.cz (firma KOCMAN envimonitoring s.r.o.).

Horní Václavov

Srážkoměr obce, realizovaný v rámci protipovodňových opatření ORP Rýmařov, se nachází poblíž domu č. p. 104, na pravém břehu vodního toku Václavovský potok v obci Horní Václavov.

Karlova Studánka

Srážkoměrná stanice ve správě ČHMÚ se nachází na hranici intravilánu obce Karlova Studánka v blízkosti hotelů Slezský dům a Praděd a zdravotního střediska.

Karlovice

Srážkoměrná stanice obce Karlovice je umístěna na střeše vodárny pod lesem nad obcí. Provozovatelem srážkoměru je obec Karlovice.

Ludvíkov

Srážkoměr ve správě obce Ludvíkov je umístěn na střeše technického domku u obecního úřadu. Jedná se o srážkoměr se záchytnou plochou 200 cm2 určený pro měření tekutých (i tuhých) srážek využívající mechanismu "děleného překlápěcího člunku". Jeho překlápěním vznikají pulsy, které je nutné dále zaznamenávat v připojené registrační jednotce. Každý puls představuje 0,2 mm srážek. Srážkoměr slouží jako prvek včasné výstrahy při přívalových srážkách, kdy může být obec ohrožena nesoustředěným odtokem z okolních svahů.

Mezina

Srážkoměrná stanice ve správě Povodí Odry, státní podnik se nachází u jezu v obci Mezina asi 500 metrů od ústí Černého potoka do vodní nádrže Slezská Harta.

Staré Heřminovy

Nevyhřívaná srážkoměrná stanice se nachází v obci Staré Heřminovy, na zemědělské budově (parcelní číslo 144). Provozovatelem srážkoměru je obec Staré Heřminovy. 

Světlá Hora - ČHMÚ

Srážkoměrná stanice ve správě ČHMÚ leží v katastru obce Světlá Hora, jižně od intravilánu části Světlá, v nadmořské výšce 590 m.

Světlá Hora - obec

Srážkoměrná stanice ve správě obce Světlá Hora. Stanice je vybavena automatickým přenosem dat a je umístěna na parcele č. 843/5 mezi místními částmi Světlá a Dětřichovice.

Valšov

Srážkoměrná stanice  se nachází v katastrálním území Valšov, u jezu na řece Moravici. Srážkoměr je ve správě Povodí Odry, státní podnik.

VD Slezská Harta

Srážkoměrná stanice se nachází na katastru obce Bílčice v blízkosti břehu nádrže nedaleko hráze. Provozovatelem stanice je Povodí Odry, státní podnik.

Vrbno pod Pradědem

Srážkoměrná stanice, umístěná na poli na jižním okraji města, je ve správě Povodí Odry, státní podnik.

Vrbno pod Pradědem - Mnichov

Srážkoměr ve správě města Vrbno pod Pradědem, instalovaný v rámci protipovodňového opatření města Vrbno pod Pradědem.