Srážkoměry - Kadaň

VD Kadaň

Srážkoměrná stanice je umístěna v západní části území města Kadaň nedaleko vodní nádrže Kadaň na pravém břehu vodního toku Ohře. Provozovatelem srážkoměrné stanice je Povodí Ohře, státní podnik.

VD Nechranice

Srážkoměrná stanice je umístěna v severní části obce Chbany nedaleko vodní nádrže Nechranice. Provozovatelem srážkoměrné stanice je Povodí Ohře, státní podnik.