Srážkoměry - Kralovice

Dobříč

Srážkoměr je umístěn na střeše vrátnice zemědělského družstva Dobříč na parcele č. 138/1. Provozovatelem je obec Dobříč.

Horní Bělá

Srážkoměrná stanice je umístěna v centru obce na střeše budovy obecní knihovny č. p. 74. Měření srážkových úhrnů probíhá po 10 minutách.  Provozovatelem stanice je Krajský úřad Plzeňského kraje.

Líté

Srážkoměrná stanice v obci Líté, v části Spankov je umístěna u budovy č. p. 5. Jedná se o automatický celoroční srážkoměr s dálkovým přenosem dat. Provozovatelem této stanice je obec Dolní Bělá. 

 

Plasy

Srážkoměrná stanice obce Plasy je lokalizována u rybníka v centru obce. Provozovatelem stanice je Povodní Vltavy, státní podnik. 

Třemošná

Srážkoměr provozovaný Krajským úřadem Plzeňského kraje je umístěn na budově č. p. 111, která patří Hasičskému záchrannému sboru ČR.