Srážkoměry - Lanškroun

Albrechtice

Srážkoměrná stanice je umístěna v areálu vodojemu na sever od intravilánu obce Albrechtice. Provozovatelem srážkoměrné stanice je obec Albrechtice.

Horní Čermná

Srážkoměrná stanice je umístěna v areálu vodojemu v severní části intravilánu obce Horní Čermná. Provozovatelem srážkoměrné stanice je Povodí Labe - závod Pardubice.

Horní Třešňovec

Srážkoměrná stanice ve správě obce Horní Třešňovec, je umístěna na konzoli vedle obecního úřadu Horní Třešňovec na pozemku obce ve střední části intravilánu obce Horní Třešňovec.

Lanškroun

Srážkoměrná stanice se nachází v blízkosti ČOV, v nadmořské výšce 362 m. Provozovatelem srážkoměru je ČHMÚ Ostrava.

Mariánská Hora

Srážkoměrná stanice je umístěna v areálu vodojemu na sever od intravilánu obce Horní Třešňovec. Provozovatelem srážkoměrné stanice je město Lanškroun.

Rudoltice

Srážkoměr se nachází na stožáru před obecním úřadem Rudoltice, měřicí stanice je v budově OÚ č. p. 95. Provozovatelem stanice je obec Rudoltice.

Strážná

Srážkoměrná stanice je umístěna na střeše hasičské zbrojnice ve střední části intravilánu obce Strážná. Provozovatelem srážkoměrné stanice je město Lanškroun.

Tatenice

Srážkoměrná stanice je umístěna na střeše obecního úřadu (č. p. 86) ve střední části intravilánu obce Tatenice. Provozovatelem srážkoměru je obec Tatenice.

Výprachtice

Srážkoměrná stanice je umístěna na pozemku budovy s č. p. 6 v katastrálním území Valteřice. Provozovatelem srážkoměrné stanice je město Lanškroun.