Hladinoměry - Lanškroun

Albrechtice jih (Moravská Sázava)

Hlásný profil kat. se nachází na mostní konstrukci 43 - 070 na silnici I. třídy I/43 přes vodní tok Moravská Sázava v jižní části intravilánu obce Albrechtice. Hlásný profil je složen pouze z automatického ultrazvukového hladinoměrného čidla. Provozovatelem hladinoměru je město Lanškroun.

Albrechtice (Moravská Sázava)

Hlásný profil kategorie B Albrechtice Sever A (Moravská Sázava) se nachází na opěrné zdi silničního mostu na severním konci intravilánu obce Albrechtice u točny autobusů na pravém břehu vodního toku Moravská Sázava. Hlásný profil je složen pouze z vodočetné latě a neodesílá data. Provozovatelem je obec Albrechtice.

Albrechtice střed B (Moravská Sázava)

Hlásný profil kategorie C Albrechtice střed B (Moravská Sázava) se nachází na silničním mostě na severním konci intravilánu obce Albrechtice u točny autobusů na vodním toku Moravská Sázava. Hlásný profil je vybaven automatickým ultrazvukovým hladinoměrným čidlem a vodočetnou latí s vyznačenými SPA a je provozován obcí Albrechtice.

 

Krasíkov (Moravská Sázava)

Hlásný profil kat. C s dálkovým přenosem dat se nachází na konstrukci nad korytem Moravské Sázavy v obci Krasíkov, nedaleko č. p. 82. Informace o vývoji stavu hladiny předává povodňová komise obce Krasíkov povodňovým orgánům obce Hoštejn a ORP Lanškroun. Provozovatelem hladinoměru je obec Krasíkov.

Petrovice (Bezejmenný tok)

Vodočetná lať ve správě obce (hlásný profil kategorie C) umístěná na propustku u č.p. 16 v obci Petrovice
Obec dále varuje obec Verměřovice a město Letohrad, které se nachází na toku Čermná pod obcí.

Rudoltice (Rudoltička)

Hlásný profil kat. C Rudoltice se nachází na mostě, vedoucímu k obecnímu úřadu, přes tok Rudoltička v ř. km 5,04. Profil je vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Příjemcem zpráv o výšce hladiny je Obecní úřad Rudoltice. Obec dále varuje obec Lukovou a město Lanškroun, které se nachází na toku Rudoltičky pod obcí a ORP Lanškroun. Provozovatelem hladinoměru je obec Rudoltice.

Výprachtice (Moravská Sázava)

Hlásný profil kategorie C Výprachtice (Moravská Sázava) se nachází na mostní konstrukci přes vodní tok Moravská Sázava v jižní části intravilánu obce Výprachtice. Hlásný profil je vybaven automatickým ultrazvukovým hladinoměrným čidlem a vodočetnou latí s vyznačenými SPA a je provozován městem Lanškroun.

Výprachtice (Sázavský potok)

Hlásný profil kategorie C Výprachtice (Sázavský potok) se nachází na mostní konstrukci přes Sázavský potok na jihovýchod od intravilánu obce Výprachtice. Hlásný profil je vybaven automatickým ultrazvukovým hladinoměrným čidlem a vodočetnou latí s vyznačenými SPA a je provozován městem Lanškroun.

Žichlínek (Moravská Sázava)

Hlásný profil kat. C se nachází na betonové zídce lávky pro pěší za kostelem, v ř. km 33,65 vodního toku Moravská Sázava. Provozovatelem hladinoměru je obec Žichlínek.