Srážkoměry - Písek

Boudy

Srážkoměrná stanice města Boudy je umístěna v části Boudy na zahradě domu č. p. 59.

Mirotice (Bořice)

Srážkoměrná stanice města Mirotice je umístěna v části Bořice na budově hasičské zbrojnice (par. č. 34).

Paseky

Srážkoměr se nachází v otevřeném travnatém prostranství na západním okraji intravilánu. Provozovatelem je ČHMÚ.