Srážkoměry - Pardubický

Albrechtice

Srážkoměrná stanice je umístěna v areálu vodojemu na sever od intravilánu obce Albrechtice. Provozovatelem srážkoměrné stanice je obec Albrechtice.

Bojanov

Srážkoměrná stanice je umístěna na střeše budovy Jednoty Bojanov (p. č. st. 176) v povodí vodního toku Chrudimka. Srážkoměr monitoruje hlídková služba městyse, která předává informace ORP Chrudim. Stanice je ve správě městyse Bojanov.

Bošín

Srážkoměrné čidlo je umístěno na volném prostranství v areálu obecního koupaliště v obci Bošín. Provozovatelem stanice je obec Bošín.

Březiny

Srážkoměr automaticky přenáší data a je umístěn na pozemku obecního úřadu. Provozovatelem stanice je obec Březiny.

Bystřec

Automatický srážkoměr ve správě obce Bystřec umístěný na střeše obecního úřadu.

Červená Voda (ČHMÚ)

Srážkoměrná stanice je situována v areálu bývalého zemědělského statku, dnes Rolnické společnosti, s. r. o. Provozovatelem stanice je ČHMÚ.

Červená Voda (obec)

Srážkoměrná stanice se nachází na Červenovodském sedle, u komunikace č. 11 - směr Jablonné nad Orlicí, přibližně 6,5 km západně od obce Červená Voda. Na portálu hladiny.cz s aktuálním úhrnem srážek je srážkoměr pojmenován jako Suchý vrch. Provozovatelem stanice je obec Červená Voda. 

Dašice

Srážkoměr ve správě města Dašice je umístěný na střeše budovy zázemí fotbalového hřiště.

Dlouhoňovice

Nevyhřívaná srážkoměrná stanice je umístěna na sloupu elektrického vedení u požární nádrže na parcele č. 2127 (k. ú. Dlouhoňovice). Stanice je ve správě obce Dlouhoňovice.

Dobříkov

Srážkoměrné čidlo je umístěno v obci Dobříkov na budově místní sokolovny č. p. 174. Provozovatelem stanice je obec Dobříkov.

Dolní Morava

Srážkoměrná stanice leží v obci Dolní Morava na k. ú. Horní Morava, v těsné blízkosti toku Morava na pravém břehu, nedaleko č. p. 29. Provozovatelem stanice je Povodí Moravy s. p.

Dolní Morava (Horní Morava)

Srážkoměrná stanice se nachází na pravém břehu řeky Moravy v místní části Horní Morava, přibližně 1,3 km jihozápadně od hotelu Sněžník, poblíž komunikace na Horní Lipku. Provozovatelem srážkoměru je obec Dolní Morava.

Dolní Morava, Slaměnka

Srážkoměrná stanice leží v obci Dolní Morava v lokalitě Na sjezdovkách na k. ú. Velká Morava. Provozovatelem je ČHMÚ Ostrava.

Dolní Morava (Velká Morava)

Srážkoměrná stanice se nachází na levém břehu řeky Moravy, přibližně 1,2 km východně od hotelu Sněžník. Srážkoměr je umístěn na horní stanici lyžařského vleku. Provozovatelem srážkoměru je obec Dolní Morava.

Dolní Roveň

Varovné srážkoměrné čidlo (ve správě obce Dolní Roveň) je umístěno na budově OÚ č. p. 1, v k. ú. Dolní Roveň st. p. 222 tak, aby okolní překážky neovlivňovaly zachycení srážkové vody (dvojnásobná vzdálenost překážky od srážkoměru než je její výška). Záchytná plocha srážkoměru je umístěna standardně 1 m nad zemí.

Heřmanův Městec

Srážkoměrná stanice v Heřmanově Městci je umístěna v areálu ČKS na ulici Za Oborou. Jedná se o srážkoměrné čidlo, které je ve správě města Heřmanův Městec. 

Holice

Varovné srážkoměrné čidlo (ve správě města Holice) je umístěno na budově bytového domu č. p. 61 na ulici Bratří Čapků patřící městu Holice tak, aby okolní překážky neovlivňovaly zachycení srážkové vody (dvojnásobná vzdálenost překážky od srážkoměru než je její výška). Záchytná plocha srážkoměru je umístěna standardně 1 m nad zemí. 

Horní Čermná

Srážkoměrná stanice je umístěna v areálu vodojemu v severní části intravilánu obce Horní Čermná. Provozovatelem srážkoměrné stanice je Povodí Labe - závod Pardubice.

Horní Třešňovec

Srážkoměrná stanice ve správě obce Horní Třešňovec, je umístěna na konzoli vedle obecního úřadu Horní Třešňovec na pozemku obce ve střední části intravilánu obce Horní Třešňovec.

Hradec nad Svitavou

Srážkoměrná stanice ČHMÚ umístěná v obci Hradec nad Svitavou.

Hrochův Týnec (ČHMÚ)

Srážkoměrná stanice (ve správě ČHMÚ) se nachází na zahradě mimo intravilán města v nadmořské výšce 241 m n. m.

Hrochův Týnec (Město)

Srážkoměr ve správě městského úřadu Hrochův Týnec je umístěn na budově městského úřadu.

Choceň

Srážkoměr je umístěn u čistírny odpadních vod na pravém břehu Tiché Orlice a je ve správě ČHMÚ.

Chvojenec

Varovné srážkoměrné čidlo (ve správě obce Chvojenec) je umístěno na budově MŠ č. p. 115, st. pozemek č. 130, tak, aby okolní překážky neovlivňovaly zachycení srážkové vody (dvojnásobná vzdálenost překážky od srážkoměru než je její výška). Záchytná plocha srážkoměru je umístěna standardně 1m nad zemí.

Janov-Gajer

Srážkoměrná stanice ČHMÚ umístěná na pozemku v obci Gajer naproti domu č. p, 8.

Jevíčko

Srážkoměrná stanice ve správě ČHMÚ leží na území obce Jaroměřice, východně od města Jevíčka.

Jevíčko - náměstí

Meteostanice se nachází na střeše Městského úřadu, Palackého náměstí 1. Provozovatelem je město Jevíčko.

Kamenec u Poličky

Srážkoměrná stanice obce Kamenec u Poličky je umístěna v areálu Obecního úřadu Kamenec u Poličky.

Králíky

Srážkoměrná stanice se nachází na území města Králíky, v areálu ČOV. Provozovatelem stanice je ČHMÚ.

Krouna

Srážkoměr je umístěn na budově Základní školy Krouna. Data z aktuálních úhrnů nejsou dostupná.

Lanškroun

Srážkoměrná stanice se nachází v nadmořské výšce 362 m n. m. Provozovatelem srážkoměrné stanice je ČHMÚ Ostrava.

Lichkov

Srážkoměrná stanice Lichkov se nachází na levém břehu řeky Tiché Orlice v obci Lichkov. Srážkoměrnou stanici provozuje Povodí Labe, státní podnik.

Lubná

Srážkoměr je umístěn na Skelné Huti poblíž Lubenské hájovny.

Mariánská Hora

Srážkoměrná stanice je umístěna v areálu vodojemu na sever od intravilánu obce Horní Třešňovec. Provozovatelem srážkoměrné stanice je město Lanškroun.

Mistrovice

Vyhřívaný srážkoměr s celoročním provozem o záchytné ploše 200cm2 ve správě obce Mistrovice umístěný na budově tělocvičny.

 

Mladkov

Srážkoměrná stanice se nachází na horní stanici lyžařského vleku v Petrovičkách u Mladkova, cca 550 m SZ od hlavní silnice. Provozovatelem je městys Mladkov.

Mokošín

Srážkoměrná stanice v Mokošíně je umístěna v areálu úpravny vody na severu obce. Provozovatelem je ČHMÚ Hradec Králové.

Moravská Třebová

Srážkoměrná stanice je umístěná na budově městského úřadu Moravská Třebová v nadmořské výšce 360 m n. m. Provozovatelem je město Moravská Třebová.

Nasavrky

Srážkoměrné čidlo je umístěno na budově ZŠ Nasavrky. Srážkoměr je ve správě města Nasavrky.

Nedvězí

Srážkoměr ve správě ČHMÚ je umístěn nad severní částí obce na svahu Librova kopce.

Němčice nad Labem

Srážkoměrná stanice Němčice nad Labem se nachází v obci Němčice nedaleko č.p. 67  v nadmořské výšce 225 m n. m. Provozovatelem stanice je obec Němčice. 

Nové Hrady

Srážkoměrná stanice se nachází v zámecké zahradě nedaleko Zeleného divadla. Stanice je provozována ČHMÚ.

Pardubice - VD

Srážkoměrná stanice je ve správě Povodí Labe, státní podnik. Stanice je umístěna v blízkosti zdymadla na řece Labe. Srážkoměr není vyhřívaný.

Podlesí

Srážkoměrné čidlo je umístěno na budově obecního úřadu. Správcem je obec Podlesí. 

Polička

Srážkoměr ve správě ČHMÚ se nachází v intravilánu města.

Poříčí u Litomyšle

Srážkoměrná stanice obce Poříčí u Litomyšle je umístěna v areálu Obecního úřadu Poříčí u Litomyšle. Jedná se nevyhřívaný typ srážkoměru s provozem od března do listopadu.

Přelouč

Srážkoměrná stanice Povodí Labe, státní podnik. Srážkoměr není vyhřívaný.

Rudoltice

Srážkoměr se nachází na stožáru před obecním úřadem Rudoltice, měřicí stanice je v budově OÚ č. p. 95. Provozovatelem stanice je obec Rudoltice.

Řetová

Automatická srážkoměrná stanice obce Řetová se nachází u č. p. 205.

Sebranice

Srážkoměr je umístěn na úpravně vody. Provozovatelem je PLA - Závod Pardubice.

Seč

Srážkoměrná stanice ve městě Seč ve správě ČHMÚ.

Sezemice

Srážkoměrná stanice je umístěna na budově hasičské zbrojnice (Mezi Mosty 693, 533 04 Sezemice). Srážkoměr je ve správě města Sezemice.

Sopotnice

Srážkoměrná stanice se nachází na pozemku u obecního úřadu Sopotnice, parcelní číslo 133/3. Srážkoměr je ve správě obce Sopotnice.

Srážkoměrná stanice města Žamberk

Vyhřívaný srážkoměr s celoročním provozem o záchytné ploše 500 cm2 je umístěn na střeše garáží MP Žamberk. Srážkoměr je ve správě města Žamberk.

Srážkoměrná stanice obce Písečná

Srážkoměrná stanice o záchytné ploše 200cm2 je umístěna na střeše č. p. 317 - čistička koupaliště. Srážkoměr je ve správě obce Písečná.

 

Srch

Nevyhřívaná srážkoměrná stanice umístěná na střeše základní školy Srch. Provozovatelem je obec Srch.

Srnojedy

Srážkoměrná stanice Povodí Labe, státní podnik je umístěná na zdymadle řeky Labe v Pardubicích. Srážkoměr není vyhřívaný.

Stará Roveň

Srážkoměr je umístěn za budovou staré školy. Provozovatelem je obec Městečko Trnávka.

Strážná

Srážkoměrná stanice je umístěna na střeše hasičské zbrojnice ve střední části intravilánu obce Strážná. Provozovatelem srážkoměrné stanice je město Lanškroun.

Suchý vrch

Automatický srážkoměr je umístěn v areálu Kramářovy chaty na Suchém vrchu (995 m n. m.). Stanice je ve správě Povodí Labe, státní podnik.

Svratka

Srážkoměrná stanice Svratka je umístěna na střeše technické budovy sběrného dvora v ulici Dopravní č. p. 38. Provozovatelem je město Svratka.

Svratouch

Srážkoměr ve správě ČHMÚ je součástí meteorologické stanice Svratouch, která je zařazena do sítě profesionálních pozorovacích stanic v rámci ČR. 

Tatenice

Srážkoměrná stanice je umístěna na střeše obecního úřadu Tatenice ve střední části intravilánu obce Tatenice. Provozovatelem srážkoměrné stanice je obec Tatenice.

Těchonín

Vyhřívaný srážkoměr s celoročním provozem o záchytné ploše 200 cm2 je umístěn na střeše skladu u budovy obecního úřadu. Provozovatelem srážkoměrné stanice je město Letohrad.

Třebařov

Srážkoměrná stanice se nachází v nadmořské výšce 376 m n. m. Provozovatelem stanice je ČHMÚ Ostrava.

Třebosice

Srážkoměrná stanice, jejímž provozovatelem je obec Třebosice, se nachází u obecního úřadu.

Třebovice

Srážkoměrná stanice se nachází na mostní konstrukci přes vodní tok Třebovka, ve stejném ř. km jako hlásný profil kat. B Třebovice (Třebovka). Provozovatelem srážkoměru je Povodí Labe, státní podnik.

Třebovice (vdj.)

Srážkoměrná stanice se nachází na obecním vodojemu nad obcí. Provozovatelem srážkoměru je obec Třebovice.

Ústí nad Orlicí

Profesionální meteorologická stanice ČHMÚ umístěná na letišti v Ústí nad Orlicí. Nadmořská výška pozemku, na kterém se nachází, je 402 m n. m. Vedle srážek je zde měřena i teplota půdy, výpar vody, koncentrace SO2, NOX a polétavého prachu. 

Vápenný Podol

Srážkoměrná stanice v obci Vápenný Podol je umístěna na budově hasičské zbrojnice č. p. 88 v centru obce. Provozovatelem stanice je obec Morašice.

VD Moravská Třebová

Srážkoměrná stanice umístěná u č.p. 236 v nadmořské výšce 360 m n. m. v blízkosti vodního díla Moravská Třebová. Provozovatelem je Povodí Moravy s.p.

Vítějeves

Nevyhřívaná srážkoměrná stanice umístěná na budově základní školy v nadmořské výšce 460 m n. m. Provozovatelem je obec Vítějeves.

Vortová

Srážkoměr ve správě Povodí Labe, státní podnik, je umístěn u hájenky na Staré Huti, cca 500 m jižně pod obcí při silnici z Vortové do Herálce.

Vranová Lhota

Srážkoměrná stanice obce Vranová Lhota se nachází v části obce Hraničky severozápadně od Vranové Lhoty. Srážkoměrná stanice je umístěna na betonovém sloupu nízkého napětí u domu č. p. 151. Jedná se o nevyhřívanou stanici se záchytnou plochou 200 cm2.

Výprachtice

Srážkoměrná stanice je umístěna na pozemku budovy s č. p. 6 v katastrálním území Valteřice. Provozovatelem srážkoměrné stanice je město Lanškroun.

Vysoké Mýto

Srážkoměrná stanice (ve správě Povodí Labe, státní podnik) je umístěna u ul. Vraclavská. Kromě srážek měří stanice i teplotu vzduchu.

Vysoké Mýto (srážkoměr města)

Vyhřívaný srážkoměr je ve správě města Vysoké Mýto a je umístěn na budově městského úřadu, ulice B. Smetany č. p. 92.

Vysoké pole

Srážkoměrná stanice Povodí Labe, státní podnik se nachází v místní části Vysoké Pole (obec Dětřichov).

Zaječice

Srážkoměr v obci Zaječice má ve správě povodí Labe, státní podnik. Srážkoměr leží nedaleko č.p. 13.

Zámrsk

Srážkoměrná stanice (ve správě obce Zámrsk) je umístěna na budově OÚ (č. p. 95).

Zdechovice - Spytovice

Srážkoměr v části obce Zdechovice - Spytovice je umístěna v zadní části zahrady domu č.p. 50. Provozovatelem srážkoměrné stanice je obec Řečany nad Labem.

Žamberk (ČHMÚ)

Srážkoměrná stanice se nachází v jižní části katastrálního území města Žamberk v těsné blízkosti vodního díla Nový rybník. Tato stanice je ve správě ČHMÚ.