Srážkoměry - Pardubický

Albrechtice

Srážkoměrná stanice je umístěna v areálu vodojemu na sever od intravilánu obce Albrechtice. Provozovatelem srážkoměrné stanice je obec Albrechtice.

Bojanov

Srážkoměrná stanice je umístěna na střeše budovy Jednoty Bojanov (p. č. st. 176) v povodí vodního toku Chrudimka. Srážkoměr monitoruje hlídková služba městyse, která předává informace ORP Chrudim. Stanice je ve správě městyse Bojanov.

Bošín

Srážkoměrné čidlo je umístěno na volném prostranství v areálu obecního koupaliště v obci Bošín. Provozovatelem stanice je obec Bošín.

Březiny

Srážkoměrná stanice se nachází na břehu LP Svratky v km 148,85 u budovy obecního úřadu, č. p. 32. Stanice je nevyhřívaná a vybavená automatickým odesíláním dat a varovných SMS zpráv. Majitelem a provozovatelem je obec Březiny.

Bystřec

Automatický srážkoměr ve správě obce Bystřec umístěný na střeše obecního úřadu.

Červená Voda (ČHMÚ)

Srážkoměrná stanice je situována v areálu bývalého zemědělského statku, dnes Rolnické společnosti, s. r. o. Provozovatelem stanice je ČHMÚ.

Červená Voda (obec)

Srážkoměrná stanice se nachází na Červenovodském sedle, u komunikace č. 11 - směr Jablonné nad Orlicí, přibližně 6,5 km západně od obce Červená Voda. Na portálu hladiny.cz s aktuálním úhrnem srážek je srážkoměr pojmenován jako Suchý vrch. Provozovatelem stanice je obec Červená Voda. 

Dašice

Srážkoměr ve správě města Dašice je umístěný na střeše budovy zázemí fotbalového hřiště.

Dlouhoňovice

Nevyhřívaná srážkoměrná stanice je umístěna na sloupu elektrického vedení u požární nádrže na parcele č. 2127 (k. ú. Dlouhoňovice). Stanice je ve správě obce Dlouhoňovice.

Dobříkov

Srážkoměrné čidlo je umístěno v obci Dobříkov na budově místní sokolovny č. p. 174. Provozovatelem stanice je obec Dobříkov.

Dolní Morava

Srážkoměrná stanice leží v obci Dolní Morava na k. ú. Horní Morava, v těsné blízkosti toku Morava na pravém břehu, nedaleko č. p. 29. Provozovatelem stanice je Povodí Moravy, s. p.

Dolní Morava (Horní Morava)

Srážkoměrná stanice se nachází na pravém břehu řeky Moravy v místní části Horní Morava, přibližně 1,3 km jihozápadně od hotelu Sněžník, poblíž komunikace na Horní Lipku. Provozovatelem srážkoměru je obec Dolní Morava.

Dolní Morava, Slaměnka

Srážkoměrná stanice leží v obci Dolní Morava v lokalitě Na sjezdovkách na k. ú. Velká Morava. Provozovatelem je ČHMÚ Ostrava.

Dolní Morava (Velká Morava)

Srážkoměrná stanice se nachází na levém břehu řeky Moravy, přibližně 1,2 km východně od hotelu Sněžník. Srážkoměr je umístěn na horní stanici lyžařského vleku. Provozovatelem srážkoměru je obec Dolní Morava.

Dolní Roveň

Varovné srážkoměrné čidlo (ve správě obce Dolní Roveň) je umístěno na budově OÚ č. p. 1, v k. ú. Dolní Roveň, st. p. 222 tak, aby okolní překážky neovlivňovaly zachycení srážkové vody (dvojnásobná vzdálenost překážky od srážkoměru, než je její výška). Záchytná plocha srážkoměru je umístěna standardně 1 m nad zemí.

Heřmanův Městec

Srážkoměrná stanice je umístěna v areálu ČKS na ulici Za Oborou. Provozovatelem srážkoměru je město Heřmanův Městec. 

Holice

Srážkoměrná stanice je umístěna na budově objektu č. p. 61 na ulici Bratří Čapků. Konstrukce upravena tak, aby zachycení srážkové vody neovlivňovaly žádné překážky (dvojnásobná vzdálenost překážky od srážkoměru, než je její výška). Záchytná plocha srážkoměru je umístěna standardně 1 m nad zemí. Provozovatelem srážkoměru je město Holice.

Horní Čermná

Srážkoměrná stanice je umístěna v areálu vodojemu v severní části intravilánu obce Horní Čermná. Provozovatelem srážkoměrné stanice je Povodí Labe - závod Pardubice.

Horní Třešňovec

Srážkoměrná stanice ve správě obce Horní Třešňovec, je umístěna na konzoli vedle obecního úřadu Horní Třešňovec na pozemku obce ve střední části intravilánu obce Horní Třešňovec.

Hradec nad Svitavou

Srážkoměrná stanice ve správě ČHMÚ je umístěná v obci Hradec nad Svitavou v areálu místní ZŠ.

Hrochův Týnec (ČHMÚ)

Srážkoměrná stanice se nachází na zahradě mimo intravilán města v nadmořské výšce 241 m. Provozovatelem srážkoměru je ČHMÚ Hradec Králové.

Hrochův Týnec (Město)

Srážkoměrná stanice je umístěna na budově Městského úřadu - Náměstí 1. Provozovatelem srážkoměru je město Hrochův Týnec.

Choceň

Srážkoměr je umístěn u čistírny odpadních vod na pravém břehu Tiché Orlice a je ve správě ČHMÚ.

Chvojenec

Srážkoměrná stanice je umístěna na budově MŠ č. p. 115, st. pozemek č. 130. Konstrukce upravena tak, aby zachycení srážkové vody neovlivňovaly žádné překážky (dvojnásobná vzdálenost překážky od srážkoměru, než je její výška). Záchytná plocha srážkoměru je umístěna standardně 1 m nad zemí. Provozovatelem srážkoměru je obce Chvojenec.

Janov-Gajer

Srážkoměrná stanice ČHMÚ umístěná na pozemku v obci Gajer naproti domu č. p, 8.

Jevíčko

Srážkoměrná stanice ve správě ČHMÚ leží na území obce Jaroměřice u č.p. 339, východně od města Jevíčka.

Jevíčko - náměstí

Meteostanice se nachází na střeše Městského úřadu, Palackého náměstí 1. Provozovatelem je město Jevíčko.

Kamenec u Poličky

Srážkoměrná stanice obce Kamenec u Poličky je umístěna v areálu Obecního úřadu Kamenec u Poličky.

Králíky

Srážkoměrná stanice se nachází na území města Králíky, v areálu ČOV. Provozovatelem stanice je ČHMÚ.

Krouna

Srážkoměr je umístěn na budově Základní školy Krouna, která se nachází v centrální části intravilánu obce, č.p. 303. Provozovatelem srážkoměru je obec Krouna.

Lanškroun

Srážkoměrná stanice se nachází v blízkosti ČOV, v nadmořské výšce 362 m. Provozovatelem srážkoměru je ČHMÚ Ostrava.

Lichkov

Srážkoměrná stanice Lichkov se nachází na levém břehu řeky Tiché Orlice v obci Lichkov. Srážkoměrnou stanici provozuje Povodí Labe, státní podnik.

Lubná

Srážkoměrná stanice je umístěna na Skelné Huti poblíž Lubenské hájovny. Provozovatelem srážkoměru je ČHMÚ Hradec Králové.

Mariánská Hora

Srážkoměrná stanice je umístěna v areálu vodojemu na sever od intravilánu obce Horní Třešňovec. Provozovatelem srážkoměrné stanice je město Lanškroun.

Mistrovice

Vyhřívaný srážkoměr s celoročním provozem o záchytné ploše 200cm2 ve správě obce Mistrovice umístěný na budově tělocvičny.

 

Mladkov

Srážkoměrná stanice se nachází na horní stanici lyžařského vleku v Petrovičkách u Mladkova, cca 550 m severozápadně od hlavní silnice. Provozovatelem je městys Mladkov.

Mokošín

Srážkoměrná stanice v Mokošíně je umístěna v areálu úpravny vody na severu obce. Provozovatelem je ČHMÚ Hradec Králové.

Moravská Třebová

Srážkoměrná stanice je umístěná na budově VHOS a.s. Provozovatelem VHOS a.s., pan Červený.

Nasavrky

Srážkoměrné čidlo je umístěno na budově ZŠ Nasavrky. Srážkoměr je ve správě města Nasavrky.

Nedvězí

Srážkoměrná stanice je umístěna nad severní částí obce na svahu Librova kopce. Provozovatelem srážkoměru je ČHMÚ Brno.

Němčice nad Labem

Srážkoměrná stanice se nachází ve východní části obce Němčice nad Labem nedaleko č. p. 67 v nadmořské výšce 225 m. Provozovatelem stanice je obec Němčice. 

Nové Hrady

Srážkoměrná stanice se nachází v zámecké zahradě nedaleko Zeleného divadla. Stanice je provozována ČHMÚ Hradec Králové.

Pardubice

Srážkoměrná stanice se nachází v areálu mezinárodního letiště Pardubice. Provozovatelem stanice je ČHMÚ Hradec Králové.

Pardubice - VD (Povodí Labe)

Srážkoměrná stanice je umístěna v blízkosti zdymadla na řece Labe u ulice Kunětická. Srážkoměr není vyhřívaný. Stanice je ve správě Povodí Labe, státní podnik. 

Polička

Srážkoměr ve správě ČHMÚ Brno se nachází v intravilánu města Polička na ulici Betlém.

Přelouč - VD

Srážkoměrná stanice se nachází u plavební komory v Přelouči. Provozovatelem je Povodí Labe, státní podnik. Srážkoměr není vyhřívaný.

Rudoltice

Srážkoměr se nachází na stožáru před obecním úřadem Rudoltice, měřicí stanice je v budově OÚ č. p. 95. Provozovatelem stanice je obec Rudoltice.

Řetová

Automatická srážkoměrná stanice obce Řetová se nachází u č. p. 205.

Sebranice

Srážkoměrná stanice je umístěna na úpravně vody v k. ú. obce Střítež. Provozovatelem srážkoměru je Povodí Labe, státní podnik - Závod Pardubice.

Seč

Srážkoměrná stanice se nachází na travnaté ploše nedaleko objektu č. p. 336. Provozovatelem srážkoměru je ČHMÚ Hradec Králové.

Sezemice

Srážkoměrná stanice je umístěna na budově hasičské zbrojnice (Mezi Mosty 693, 533 04 Sezemice). Srážkoměr je ve správě města Sezemice.

Skuteč

Srážkoměrná stanice se nachází na jižním okraji intravilánu obce v blízkosti místního lomu. Provozovatelem srážkoměru je ČHMÚ Hradec Králové.

Sopotnice

Srážkoměrná stanice se nachází na pozemku u obecního úřadu Sopotnice, parcelní číslo 133/3. Provozovatelem srážkoměru je obec Sopotnice.

Srážkoměrná stanice města Žamberk

Vyhřívaný srážkoměr s celoročním provozem o záchytné ploše 500 cm2 je umístěn na střeše garáží MP Žamberk. Srážkoměr je ve správě města Žamberk.

Srch

Nevyhřívaná srážkoměrná stanice umístěná na střeše základní školy Srch. Provozovatelem je obec Srch.

Srnojedy - VD

Srážkoměrná stanice Povodí Labe, státní podnik je umístěná na zdymadle řeky Labe v Pardubicích. Srážkoměr není vyhřívaný.

Stará Roveň

Srážkoměr je umístěn za budovou staré školy. Provozovatelem je obec Městečko Trnávka.

Strážná

Srážkoměrná stanice je umístěna na střeše hasičské zbrojnice ve střední části intravilánu obce Strážná. Provozovatelem srážkoměrné stanice je město Lanškroun.

Suchý vrch

Automatický srážkoměr je umístěn v areálu Kramářovy chaty na Suchém vrchu (995 m n. m.). Stanice je ve správě Povodí Labe, státní podnik.

Svratka - NEFUNKČNÍ

Srážkoměrná stanice Svratka se nachází v jižní části města Svratka na střeše technické budovy sběrného dvora Moravská 383. Stanice je vybavena automatickým odesíláním dat a varovných SMS zpráv.
Majitelem a provozovatelem srážkoměru je město Svratka.

Svratouch (ČHMÚ)

Srážkoměrná stanice se nachází severovýchodně od obce Svratouch v areálu meteorologické stanice Svratouch ve výšce 734 m n. m. Meteorologická stanice je zařazena do sítě profesionálních pozorovacích stanic v rámci ČR. Stanice je vybavena automatickým odesíláním dat a varovných SMS zpráv.
Provozovatelem stanice je ČHMÚ Hradec Králové.

Štěpánov

Srážkoměrná stanice se nachází ve východní části obce Štěpánov v objektu vodojemu. Provozovatelem srážkoměru je Povodí Labe, státní podnik.

Tatenice

Srážkoměrná stanice je umístěna na střeše obecního úřadu (č. p. 86) ve střední části intravilánu obce Tatenice. Provozovatelem srážkoměru je obec Tatenice.

Těchonín

Vyhřívaný srážkoměr s celoročním provozem o záchytné ploše 200 cm2 je umístěn na střeše skladu u budovy obecního úřadu. Provozovatelem srážkoměrné stanice je město Letohrad.

Trstěnice

Srážkoměrná stanice se nachází jihozápadně od intravilánu obce Trstěnice. Provozovatelem srážkoměru je Povodí Labe, státní podnik - Závod Pardubice.

Třebařov

Srážkoměrná stanice se nachází na střeše č. p. 121 v obci Třebařov, v nadmořské výšce 376 m. Provozovatelem srážkoměru je ČHMÚ Ostrava.

Třebosice

Srážkoměrná stanice, jejímž provozovatelem je obec Třebosice, se nachází u obecního úřadu.

Třebovice

Srážkoměrná stanice se nachází na mostní konstrukci přes vodní tok Třebovka, ve stejném ř. km jako hlásný profil kat. B Třebovice (Třebovka). Provozovatelem srážkoměru je Povodí Labe, státní podnik.

Třebovice (vdj.)

Srážkoměrná stanice se nachází na obecním vodojemu nad obcí. Provozovatelem srážkoměru je obec Třebovice.

Ústí nad Orlicí

Profesionální meteorologická stanice ČHMÚ umístěná na letišti v Ústí nad Orlicí. Nadmořská výška pozemku, na kterém se nachází, je 402 m n. m. Vedle srážek je zde měřena i teplota půdy, výpar vody, koncentrace SO2, NOX a polétavého prachu. 

Vápenný Podol

Srážkoměrná stanice je umístěna na budově hasičské zbrojnice v centru obce - objekt č. p. 88. Provozovatelem srážkoměru je obec Morašice.

VD Moravská Třebová

Srážkoměrná stanice umístěná u č.p. 236 v nadmořské výšce 360 m n. m. v blízkosti vodního díla Moravská Třebová. Provozovatelem je Povodí Moravy s.p.

Vítějeves

Nevyhřívaná srážkoměrná stanice je umístěna na budově Základní školy (č. p. 80) v nadmořské výšce 460 m. Provozovatelem srážkoměru je obec Vítějeves.

Vortová (Povodí Labe)

Srážkoměr se nachází jihovýchodně od intravilánu obce Vortová v osadě Staré Hutě u hájenky při silnici z Vortové do Herálce. Stanice je vybavena automatickým odesíláním dat a varovných SMS zpráv.
Srážkoměr je ve správě Povodí Labe, státní podnik.

Vranová Lhota

Srážkoměrná stanice obce Vranová Lhota se nachází v části obce Hraničky severozápadně od Vranové Lhoty. Srážkoměrná stanice je umístěna na betonovém sloupu nízkého napětí u domu č. p. 151. Jedná se o nevyhřívanou stanici se záchytnou plochou 200 cm2.

Výprachtice

Srážkoměrná stanice je umístěna na pozemku budovy s č. p. 6 v katastrálním území Valteřice. Provozovatelem srážkoměrné stanice je město Lanškroun.

Vysoké Mýto

Srážkoměrná stanice (ve správě Povodí Labe, státní podnik) je umístěna u ul. Vraclavská. Kromě srážek měří stanice i teplotu vzduchu.

Vysoké Mýto (srážkoměr města)

Vyhřívaný srážkoměr je ve správě města Vysoké Mýto a je umístěn na budově městského úřadu, ulice B. Smetany č. p. 92.

Vysoké pole

Srážkoměrná stanice Povodí Labe, státní podnik se nachází v místní části Vysoké Pole (obec Dětřichov).

Zaječice

Srážkoměrná stanice se nachází nedaleko č. p. 13. Provozovatelem srážkoměru je Povodí Labe, státní podnik.

Zámrsk

Srážkoměrná stanice (ve správě obce Zámrsk) je umístěna na budově OÚ (č. p. 95).

Zdechovice - Spytovice

Srážkoměr v části obce Zdechovice - Spytovice je umístěna v zadní části zahrady domu č.p. 50. Provozovatelem srážkoměrné stanice je obec Řečany nad Labem.

Žamberk (ČHMÚ)

Srážkoměrná stanice se nachází v jižní části katastrálního území města Žamberk v těsné blízkosti vodního díla Nový rybník. Provozovatelem srážkoměru je ČHMÚ Hradec Králové.