Vlastní mapový portál - webový geografický asistent - WEGAS

WEGAS je uživatelsky propracovaný unikátní systém spojující mobilní řešení na platformě Android pro sběr prostorových dat v terénu s webovým desktopovým nástrojem pro jejich správu a tvorbu individuálních mapových projektů s připojenými dokumenty včetně možné online synchronizace a sdílení dat.

 

Aplikace WEGAS nabízí uživateli jednoduchou editaci geografických dat nad mapou. Umožňuje nahrávat nové vrstvy – linie, body a polygony. Tyto vrstvy si uživatel může upravit podle vlastních potřeb. Bodu tedy může například přiřadit ikonu stromu, pouliční lampy, lavičky a dalších objektů obecního majetku. Linie mohou editovat například jako silnice a polygony jako plochy zeleně apod. Z aplikace je možné vytisknout si vlastní nadefinované mapy.

 

 

Za pomocí mobilní aplikace GISELLA, která je určena pro chytré telefony, je možné získávat data přímo v terénu. Mobilní telefon s GPS přijímačem přidá nahranému bodu (linii, polygonu) skrze aplikaci informaci o jeho lokalizaci. Bod je možné ihned v přístroji editovat, přidat mu patřičný vzhled a atributy (v případě osvětlení například typ lampy, technický stav, stáří, apod.). Mobilní aplikace (GISELLA) poté nasbíraná terénní data odešle do desktopové (WEGAS), kde je možné data dále upravovat a uchovávat.

 

Starosta (případně pracovník technických služeb, atd.) má tedy možnost vytvořit pasport pro celou obec. Při jeho tvorbě zapojením vlastních sil ušetří nemalé náklady, které by musel investovat do odborných firem. Musí investovat pouze svůj čas nebo čas obecních pracovníků.

 

 

V čem je WEGAS unikátní?

 • správa geoprostorových dat
 • tvorba datového modelu online
 • možnost editace polohy a atributů geografického prvku
 • import - export geoprostorových dat v běžně používaných formátech
 • propracované filtrování a klasifikace dat dle vlastních atributových nastavení
 • kategorizace geoprostorových dat v rámci projektů
 • široké možnosti nastavení symbologie
 • možnost práce s různými podkladovými mapami včetně katastrální mapy ČR
 • možnost připojení vlastních mapových podkladů a WMS služeb
 • možnost vytváření doprovodných textů a dokumentů
 • plná synchronizace s mobilní aplikací GISELLA
 • sdílení dat mezi uživateli
 • veřejné a neveřejné nastavení přístupů včetně nastavování práv k  mapám
 • kompletně česká lokalizace včetně uživatelské podpory
 • jednoduchá a příjemná administrace

 

V čem vyniká GISELLA?

 • uživatelsky příjemné rozhraní pro sběr dat v terénu
 • tvorba a sdílení datového modelu online
 • editace existujících geometrií a atributů
 • více režimů vkládání souřadnic
 • export prostorových dat v běžně používaných formátech
 • možnost pořízení geolokalizované fotodokumentace ke každému prvku
 • správa mapových vrstev v rámci tematických map
 • možnost nastavení symbologie pro geografické prvky
 • možnost práce více uživatelů současně na sdílených datech
 • informace o poloze ostatních uživatelů online v mapě
 • možnost offline - online přístupu
 • synchronizace dat
 • dostupné na Android
 • možnost instalace do profi GPS zařízení
zpět
22.10.2018, Ond