Charakteristika ohrožených objektů

Seznam ohrožených objektů

Při povodňových situacích může dojít k ohrožení objektů srážkami, splachy z polí anebo nefunkční kanalizací.

Na území obce Vranovice je při povodni ohrožováno zhruba 36 budov, které trvale obývá zhruba 104 obyvatel, z toho 8 patří do rizikové skupiny (starší 70 let, důchodci). Tyto objekty je nutno varovat, případně evakuovat. »
Ohrožené objekty na území obce Vranovice - agregované

Ohrožující objekty

Při povodni by mohla být zdrojem ohrožení Rodinná farma Vranovice-dvůr z důvodu úniku močůvky do Nesvačilského potoka. »

V části Vranovice - Skalky se nachází jedno kontaminované místo - skládka TKO, vzdálená asi 800 m východně od Nesvačilského potoka. »

Ohrožující objekty na území obce Vranovice
Kontaminovaná místa na území obce Vranovice

Ohrožené »ohrožující » objekty (agregované) v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 

Povodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN)

Pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, zpracovávají povodňové plány pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem obce jejich vlastníci.

Povodňový orgán obce potvrzuje soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků (uživatelů) pozemků a staveb, pokud se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně, s povodňovým plánem obce Vranovice.

Všechny povodňové plány, jak od občanů, tak od právnických osob, které jsou nebo budou v budoucnu zpracovány, jsou uloženy na obecním úřadě Vranovice u předsedy povodňové komise obce.