Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Vranovice 101, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem
Tel.: 721 752 027, 606 032 975
E-mail: vranovice@tremsin.cz
U Nemocnice 19B, 261 19 Příbram
Tel: 318 402 482
Jaromír Fajrajzl - vedoucí oddělení vodního hospodářství

E-mail: jaromir.fajrajzl@pribram.eu
Zborovská 11, 150 21 Praha 5
Tel.: 257 280 562
Dr. Ing. MPA Marcela Burešová - vedoucí oddělení vodního hospodářství

E-mail: buresovamar@kr-s.cz

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra