Vzor odvolání SPA

Povodňová komise města Borohrádek

 

Odvolání druhého a třetího stupně povodňové aktivity - stavu pohotovosti a stavu ohrožení ve správním obvodu města Borohrádek a vodním toku __________ od říčního kilometru  __________ po říční kilometr __________.

Povodňová komise města Borohrádek odvolává druhý a třetí stupeň povodňové aktivity - stav pohotovosti a stav ohrožení na území města Borohrádek na vodním toku __________ od říčního kilometru __________ do říčního kilometru __________dne___. ___. _____ v ___hodin ____ minut.

Zrušení stavu pohotovosti (stavu ohrožení) bude telefonicky oznámeno povodňové komisi ORP Kostelec nad Orlicí.

 

V Borohrádku dne___. ___. _____ v ___hodin

 

_____________________________________

Předseda povodňové komise města Borohrádek