Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Chvalovice a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

 V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Povodí Moravy, s. p.
Správce:
Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno
Závod Dyje, Husova 760, 675 71 Náměšť nad Oslavou

Přímý výkon správy toku:
Provoz Znojmo, Krapkova 3103/102,  671 81 Znojmo
Vedoucí provozu: Michal Pokorný
Tel.: 515 300 551
E-mail: provozznojmo@pmo.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

Zde jsou vypsány vodní toky ve správě Povodí Moravy, s. p. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Základní informace o vodních tocích na území obce Chvalovice

Název vodního toku IDVT Číslo hydrologického pořadí Správcovství ř. km
Daníž 10100205 4-14-02-080 13,150-17,550
Haťský potok (Luční p.) 10101955 4-14-02-081  5,200-6,360